Søk støtte til inkluderingsarbeid

Fem hender holder i hverandre, bilde skal illustrere inkludering.
Aktører som jobber med inkludering kan søke støtte hos fylkeskommunen. Foto: Getty Images

Av:

Kjersti Isachsen

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Jobber du med inkludering? Da bør du sjekke ut fylkeskommunens tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap (TIRU). Søknadsfrist er 17. mars.

– I Fylkestingsak 142/22 ble det bevilget 1,5 millioner kroner til «Tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap» (TIRU), for 2023.

Ønsker økt deltakelse

– Hovedutvalget for næring og reiseliv ønsker at ordningen skal bidra til inkludering ved at det settes i gang tiltak og satsinger som fører til at deltakere øker sine forutsetninger for aktiv deltakelse i samfunn og arbeidsliv, sier Gro Merethe Rørvig, seksjonsleder for kompetanseutvikling og inkludering i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

«– Hovedutvalget for næring og reiseliv ønsker at ordningen skal bidra til inkludering»

- Gro Merethe Rørvig

Formålet med ordningen er å styrke mulighetene utsatte grupper har til å gjennomføre utdanning og komme i arbeid. Søkere kan være både offentlige og private virksomheter som kan tilby tiltak i samsvar med de overordnede målene for tilskuddsordningen. Tiltakene skal være et supplement til det offentlige tilbudet. I både 2021 og 2022 var det stor bredde i hva slags type prosjekter som fikk støtte.

Unge i arbeid eller utdanning

I 2023 kan det søkes om midler til prosjekter med mål om at flere unge og unge voksne fullfører utdanning eller kommer i ordinært arbeid, til prosjekter med mål om å bidra til sysselsetting av personer med svak tilknytning til arbeidslivet, og til prosjekter med mål om å inkludere og integrere personer med innvandrerbakgrunn i aktiviteter og samfunnsliv, slik at de på sikt styrker sine muligheter for arbeid og utdanning.

Ønsker du mer informasjon?
Retningslinjene, lenke til påmeldingsskjema og mer informasjon finner du på hjemmesiden til fylkeskommunen

Webinar for søkere til TIRU 2023
Du kan også delta på et digitalt informasjonsmøte fredag 3. mars, kl. 10.15 til 11.15. Påmelding er ikke nødvendig, du kan enkelt klikke deg inn på teams her. Lenke til webinar for søkere til TIRU 2023

For spørsmål om ordningen, ta kontakt med oss:
Kjersti Isachsen kjersti.isachsen@vtfk.no eller
Marita Bruun marita.bruun@vtfk.no