Søker etter prosjektleder for operasatsing i Vestfold og Telemark

Barn og ungdom i forestilling
- Hvis en distriktsopera skal etableres, ønsker vi at det skal bli en felles arena for amatører og profesjonelle utøvere, sier hovedutvalgsleder Maja Foss Five. Foto: Frank Tindvik

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

31.01.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Skal landets neste distriktsopera etableres i Vestfold og Telemark? Nå søker vi etter personen som skal lede arbeidet med å finne ut om og hvordan dette kan realiseres.

I høst bevilget fylkespolitikerne 750 000 kroner til å utrede etablering av et operaselskap. Nå går arbeidet for alvor i gang, og det skal ansettes en prosjektleder som skal organisere og lede forprosjektet som skal danne grunnlaget for en eventuell etablering av Opera Vestfold og Telemark fra 2025. 

En av de mest spennende stillingene i kultur-Norge

- Hvis en distriktsopera skal etableres, ønsker vi at det skal bli en felles arena for amatører og profesjonelle utøvere, som skal bidra til økt aktivitet og gode kunst- og kulturopplevelser for profesjonelle kunstnere, frivillige, barn og ungdom og publikum. Nå håper vi på mange gode søknader til en av de mest spennende stillingene i kultur-Norge, sier en begeistret hovedutvalgsleder Maja Foss Five.

Søknadsfristen er 15. februar. Prosjektlederen vil bli ansatt i et 50 % engasjement i kultursektoren i fylkeskommunen og med arbeidssted Sandefjord, foreløpig ut 2023.  

- Aktuelle søkere må ikke nødvendigvis ha bakgrunn fra operafeltet, men bør ha god kjennskap til musikk- eller scenekunstfeltet i Norge, forklarer Foss Five.

Involverer lokale operamiljøer

Det er i dag fem distriktsoperaer i Norge, og Vestfold og Telemark er den eneste regionen som ikke mottar støtte til opera over statsbudsjettet. Det er likevel flere aktive operamiljøer i fylket.

- Prosjektlederen skal etablere en arbeidsgruppe bestående av representanter fra disse miljøene og andre aktuelle aktører. Gruppa skal blant annet utforme driftsmodell og finansering for et mulig operaselskap i fylket, forklarer hovedutvalgslederen.

De andre distriktsoperaene i landet har et tett samspill mellom profesjonelle og frivillige.

- Dette forankrer virksomheten i lokalsamfunnet. Operaoppsettinger kan være folkelige i sin form og engasjere mennesker i alle aldre og fra ulike bakgrunner, både foran og bak scenen. I denne stillingen får man en unik mulighet til å lede et utviklingsarbeid som kan resultere i nytt kulturtilbud som kan nå ut til mange mennesker, sier Foss Five. 

Les stillingsutlysningen for «Prosjektleder – utredning Opera Vestfold og Telemark» her