Rekruttering av ny  fylkesrådmann

Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

30.03.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Søknadsfristen for å søke på stillingen som fylkesrådmann var 25. mars. Det er fem søkere til stillingen.

Av disse har en søker fått innvilget unntak fra offentlig søkerliste. Det er Fylkestinget som er tilsettingsmyndighet til denne stillingen.

I forbindelse med rekrutteringsprosessen har Fylkestinget opprettet et tilsettingsutvalg som bistår fylkesordfører i rekrutteringsprosessen. Tilsettingsutvalget består av fylkesvaraordfører, opposisjonsleder og to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene.

Konsulentselskapet Amrop Delphi bistår tilsettingsutvalget i prosessen. Tilsettingsutvalget gjennomfører intervjuer i samarbeid med Amrop Delphi. Fylkesordfører ønsker å få tilsatt fylkesrådmann så snart som mulig med mål om tiltredelse tidlig høst 2021.

Tidligere fylkesrådmann inngikk sluttavtale og fratrådte stillingen 8. oktober 2020. Det ble konstituert ny fylkesrådmann i Fylkestinget 16. oktober 2020.

Dette er søkerlista (søkerne er ikke rangert):

  1. Hogne West Furumo, mann 46 år
  2. Rune Kippersund, mann 55 år
  3. Unntatt offentlighet
  4. Magdalena Wyganowska, kvinne 33 år
  5. Arve Semb Christophersen, mann 60 år

Emneord:

Nytt om navn