Søkertall til videregående opplæring i Vestfold og Telemark


Publisert:

17.03.2020

Oppdatert:

07.06.2022 kl.12.51

Det var 15 468 søkere til videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune innen fristen gitt ut 1. mars 2020.

Det er en nedgang på 238 søknader fra 2019.

­– Disse søkertallene er som forventet sier Helge Galdal, direktør for opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Av søkerne er det 721 som kommer fra andre fylkeskommuner. De skal enten flytte til Vestfold og Telemark fylkeskommune i løpet av våren, eller så blir de behandlet som gjesteelever og får plass der det er ledig.

For søkere fra Svelvik i Viken fylkeskommune er det inngått en avtale som sikrer elevene skoleplass på lik linje med elever fra Vestfold og Telemark fylkeskommune på Sande videregående skole.

Søkere til Vg1

På Vg1 er det 6178 søkere. 51 prosent av disse har søkt seg til et yrkesfaglig program og 49 prosent har søkt seg til et studieforberedende program. 53 prosent av søkerne er menn og 47 prosent er kvinner.

Direktør for opplæring og folkehelse Helge Galdal sier han hadde håpet at det skulle være flere søkere til yrkesfagene. Galdal skulle også ønsket at det var flere søker til bygg og anleggsteknikk og restaurant og matfag.

Det nye utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon har flere søkere enn det er planlagte plasser. Også til studiespesialisering ved flere skoler er det oversøkning.

–Vi må nok justere opp antall plasser på enkelte skoler inne studiespesialisering, selv om vi helst hadde ønsket flere søkere inne de yrkesforberedende programmene sier direktør for folkehelse og opplæring, Helge Galdal.

Søkerne for skoleåret 20/21 fordeler seg slik på de ulike programområdene.

Utdanningsprogram 2019 Telemark 2019 Vestfold 2020 Vestfold og Telemark Fordeling
Studiespesialisering 696 1242 1997 32 %
Kunst, design og arkitektur 42 55 117 2 %
Idrettsfag 270 254 534 9 %
Musikk, dans og drama 91 155 192 3 %
Medier og kommunikasjon 109 95 150 2 %
Helse- og oppvekstfag 413 507 944 15 %
Elektrofag 183 278 476 8 %
Salg, service og reiseliv 125 253 266 4 %
Teknikk og ind. produksjon 311 244 576 9 %
Naturbruk 56 75 131 2 %
Bygg- og anleggsteknikk 177 201 377 6 %
Restaurant- og matfag 57 143 165 3 %
Design og håndverk 45 110    
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign     98 2 %
Informasjonsteknologi og medieproduksjon     155 3 %

 

Søkning til læreplass

Det er totalt 2105 søkere til læreplass. Dette tallet inkluderer både de som har læreplass som førsteønske og de som har læreplass som et lavere ønske. Det er totalt 1970 søkere som har læreplass på 1. ønske. 1835 av disse er fra Vestfold og Telemark. 

I 2019 var det samlet 1794 søkere med læreplass som førsteønske i tidligere Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.

Søkere fra Vestfold og Telemark med læreplass som 1. ønske 2019 Telemark 2019 Vestfold 2020 Vestfold og Telemark Fordeling
Helse og oppvekstfag 240 216 431 23,5 %
Elektrofag 115 160 246 13,4 %
Service og samferdsel 84 169 277 15 %
Teknikk og industriell produksjon 175 147 358 19,5 %
Naturbruk 8 12 29 1,5 %
Bygg- og anleggsteknikk 137 167 325 17,7 %
Restaurant- og matfag 34 55 205 11 %
Design og håndverk 29 46 64 3,5 %
Totalt 822 972 1835 100 %

 

–Det er gledelig at det er en økning i søkning til restaurant og matfag, teknikk og industriell produksjon, byggfag og naturbruk. Særlig innen de tre førstnevnte er det stort behov for arbeidskraft i arbeidsmarkedet, sier Galdal.

Vestfold og Telemark fylkeskommune formidler alle søkere fra eget fylke til lærebedrifter og opplæringskontor som er registrert godkjent av fylkeskommunen. Alle søkere til læreplass oppfordres til å være aktive ved å ta direkte kontakt med bedrifter og opplæringskontor. Bedrifter som ønsker å ta inn lærling kan finne informasjon om dette på www.vtfk.no, eller ta kontakt på e-post: fagopplaring@vtfk.no.

Voksenopplæring 

Voksne som søker inntak til videregående opplæring kan søke om inntak uavhengig av den generelle søknadsfristen 1. mars. Vestfold og Telemark fylkeskommune har en veiledende søknadsfrist som er lik den generelle, da det skjer en grundig kartlegging av deltakeren før et tilpasset tilbud gis. Hittil i år har 769 voksne søkt opplæring. Samtidig kan flere søkere fortsatt komme til utover året.

Hoveddelen av voksne søker helsefag og studiespesialiserende.

Hva skjer framover?

Søkertallene skal nå drøftes med skolene og det vil bli foretatt flere prognoseinntak, med tanke på dimensjoneringen av opplæringstilbudet.

Søkere med rett til fortrinn vil få skoleplass i slutten av april. Hovedinntaket til videregående skole vil skje 10. juli og suppleringsinntaket 5. august.

Skolestart er mandag 17. august.

Mer informasjon finnes på vår hjemmeside www.vtfk.no.