Søkertallene for neste skoleår er klare

Foto: Marita Nilsen

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

05.03.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Totalt har 15 273 søkere søkt videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune innen fristen 1. mars 2021. Det er en nedgang på 195 søkere fra 2020.

654 av søkerne kommer fra andre fylkeskommuner. Disse søkerne skal enten flytte til Vestfold og Telemark fylke i løpet av våren, eller de blir registrert som gjesteelever og får tilbud om ledige plasser.

Søkere til Vg1

På Vg1 er det i år 6100 søkere. 51 prosent av disse har søkt seg til et yrkesfaglig program. 49 prosent har søkt seg til et studieforberedende program. Dette er den samme fordelingen som i fjor. 52 prosent av søkerne er gutter og 48 prosent er jenter.

Når det gjelder fordeling på kjønn så velges det tradisjonelt. Innenfor helsefag er 17 % av søkerne gutter. Innenfor bygg- og tekniske fag er 12 % av søkerne er jenter. På studiespesialisering fordeler det seg mer likt med 58 % jenter og 42 % gutter.

Fordelingen viser at det er noen flere søkere til studiespesialisering enn i fjor, og noen færre søkere til medier og kommunikasjon, salg, service og reiseliv og idrettsfag. Informasjonsteknologi og medieproduksjon er fortsatt populært og har en økning i antall søkere.

Sammenlignet med i fjor, fordeler årets søkere på de ulike programområdene slik:

Utdanningsprogram

2020

2021

Studiespesialisering

1997

32 %

2051

34%

Kunst, design og arkitektur

117

2 %

121

2%

Idrettsfag

534

9 %

516

8%

Musikk, dans og drama

192

3 %

179

3%

Medier og kommunikasjon

150

2 %

117

2%

Helse- og oppvekstfag

944

15 %

886

15%

Elektrofag

476

8 %

429

7%

Salg, service og reiseliv

266

4 %

216

4%

Teknikk og ind. produksjon

576

9 %

576

9%

Naturbruk

131

2 %

140

2%

Bygg- og anleggsteknikk

377

6 %

384

6%

Restaurant- og matfag

165

3 %

170

3%

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

98

2 %

 111

 2%

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

155

3 %

178

 3%


Oversikter over søkertall

Antall registrerte søkere per 1. mars 2021: 

Totalt antall søkere til de ulike skolene og utdanningsprogrammene

Totalt antall søkere til de ulike skolene

Totalt antall søkere til de ulike utdanningsprogrammene

Vi gjør oppmerksom på at disse tallene inneholder søkere til ordinært opplæringstilbud. Søkere til inntak på fortrinn som får opplæring i en «mindre gruppe» kommer i tillegg til tallene i de tre oversiktene. Søkere kan fortsatt komme inn og søkerne kan endre hva de har som førstevalg ut april 2021.   


Videre prosess for skoletilbudet 2021/2022

Det endelige skoletilbudet for 2021/2022 vil være klart etter hovedutvalgets vedtak 5. mai. Prosessen frem mot dette er som følger:

  • Interne forberedelser i samarbeid med skoler, opplæringskontor og tillitsvalgte
  • Politisk saksfremlegg om justert skoletilbud for 2021/2022
  • Behandling i Yrkesopplæringsnemnda 27. april 2021
  • Endelig vedtak om skoletilbud for 2021/2022 i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 5. mai 2021                 

Fag- og yrkesopplæring 

Det er 2136 primærsøkere til læreplass i Vestfold og Telemark fylkeskommune i 2021. Av disse er 2005 fra eget fylke og 131 fra andre fylker.  

Av de 2005 primærsøkerne fra eget fylke har 1590 ungdomsrett. Søkere fra andre fylker har ikke ungdomsrett i VTFK. 

  • Det er en økning på 170 primærsøkere fra eget fylke fra 2020 til 2021.
  • Det er en nedgang på 14 primærsøkere fra andre fylker fra 2020 til 2021. 
  • Det er en økning på 121 primærsøkere fra eget fylke med ungdomsrett fra 2020 til 2021.  
  • Det er en økning på 125 søkere fra eget fylke med voksenrett fra 2020 til 2021. 

Primærsøkere fra eget fylke, alle retter og ikke rett 

Utdanningsprogram 

2021 

2020 

Differanse antall 

2021 - 2020 

Differanse andel 

2021 - 2020 

Bygg- og anleggsteknikk 

381 

325 

+ 56

+ 14,7 %

Design og håndverk 

52 

64 

- 12

- 23,1 %

Elektrofag 

284 

246 

+ 38

+ 13,4 %

Helse- og oppvekstfag 

460 

431 

+ 29

+ 6,3 %

Naturbruk 

48 

29 

+ 19

+ 39,6 %

Restaurant- og matfag 

111 

105 

+ 6

+ 5,4 %

Service og samferdsel 

299 

277 

+ 22

+ 7,4 %

Teknikk og ind. produksjon 

370 

358 

+ 12

+ 3,2 %

 Totalt 

2005 

1835 

+ 170

+ 8,48 %

 

- Bransjene melder om ledige læreplasser. Arbeidslivet som henter lærlinger fra programområdene restaurant- og matfag, bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifagene er de som i særlig grad sier de trenger flere lærlinger. Vi er derfor svært glade for at det er en økning i antall søkere innenfor alle disse områdene, sier seksjonsleder for fag- og yrkesopplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Kristina Rabe.

Vestfold og Telemark fylkeskommune formidler alle søkere fra eget fylke til de lærebedriftene og opplæringskontorene som er registrert godkjent hos fylkeskommunen.

Alle søkere til læreplass oppfordres til å være aktive ved å ta direkte kontakt med bedrifter og opplæringskontor selv også.

Bedrifter som ønsker å ta inn lærling eller lærekandidat kan finne informasjon om dette her, eller ved å ta kontakt med fylkeskommunen på e-post: fagopplaring@vtfk.no