Solcelleanlegg til 23 idrettsbygg

Solcelletak blant grønne trær
Totalt har 23 idrettslag fått midler til å montere solcelleanlegg på sine idrettsbygg. Foto: GettyImages

Av:

Therese Surdal Lahus

Publisert:

07.09.2023

Oppdatert:

07.09.2023 kl.14.25

4 millioner kroner er nå fordelt ut til idrettslag i Vestfold og Telemark fylkeskommune for å hjelpe til med å redusere driftskostnader og klimautslipp til energibruk i idrettsbygg.

23 idrettslag har fått 174 000 kroner hver for å montere solcelleanlegg på sine idrettsbygg.

Grønn omstilling i idretten

Det var fylkestinget som i desember 2022 vedtok å innføre den nye tilskuddsordningen for ENØK-tiltak (energiøkonomisering).

- Dette er et viktig bidrag til grønn omstilling i idretten. Det er viktig å arbeide med å redusere energibruken knyttet til idrettsbygg, som vi har mange av i fylket vårt. Idrettsbygg har et stort potensial for å fange og produsere solenergi i form av varme og strøm med sine store tak- og fasadearealer, sier Ådne Naper, leder av Hovedutvalg for klima, areal og plan.

Idretten i Vestfold og Telemark eier og drifter nesten halvparten av alle idrettsanleggene i fylket.

- Høyere strømutgifter rammer frivilligheten hardt. Fylkeskommunen ønsker å bidra til at anlegg kan holdes åpne og at idrettsaktiviteten opprettholdes, spesielt for barn og unge. Investering i solenergi kan gi store besparelser på sikt, og er et godt tiltak for å redusere energibruk i bygg, sier Foss Five, leder av Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Idretten har vært involvert i utvelgelsen

- Vi lytter til frivilligheten, som ønsker mindre byråkrati og enklere søknadsprosesser. Utvelgelsen av de 23 idrettsbyggene har vært god samskaping med frivillig sektor i praksis, mener Foss Five.

Tilskuddsordningen ble lyst ut i april og før sommeren kom det inn 47 søknader fra 18 ulike kommuner. Søknadene ble sendt over til idrettsrådene i de respektive kommunene, som har stått for prioriteringen. De største kommunene, basert på innbyggertall og antall medlemmer i idrettslag, har fått tilskudd til to anlegg hver, ellers er midlene fordelt til idrettslag i følgende kommuner:

 

Kommune

Søkerorganisasjon

Bamble

Bamble idrettsforening

Drangedal

Drangedal idrettslag

Fyresdal

Fyresdal skiskyttarlag

Færder

Sande sportsklubb

Holmestrand

FK Ørn Horten

Kragerø

Levangsheia idrettslag

Kviteseid

Vrådal idrettslag

Larvik

Nanset idrettsforening

Larvik

Larvik og Stavern tennisklubb

Midt-Telemark

Skarphedin idrettslag fotball

Nissedal

Åmli og Nissedal motorklubb

Nome

Idrettslaget Skade

Notodden

Snøgg fotball

Porsgrunn

Porsgrunn orienteringslag

Porsgrunn

Brevik seilforening

Sandefjord

Store Bergan idrettslag

Sandefjord

Sandefjord ballklubb

Seljord

Seljord idrettslag

Skien

Melum idrettslag

Skien

Gjerpen idrettslag

Tønsberg

FK Eik Tønsberg

Tønsberg

Slagen idrettsforening

 Behov for å endre statlig støtteordning

-Fylkeskommunens bidrag til solcelleanlegg på idrettsbygg ble svært godt mottatt. Vi håper at de 23 solcelleanleggene vil være gode referanseprosjekter og gi motivasjon til at resten av frivilligheten og andre sektorer investerer i mer bærekraftige energiløsninger i fremtiden, sier Naper.

I dag er det kun privatpersoner og bedrifter som kan søke om statlige tilskudd fra Enova for å gjennomføre ENØK-tiltak. Enova

- Dette er noe vi forsøker å endre på, sier Foss Five. I fylkeskommunens dialog med sentrale myndigheter, spiller vi inn behovet for grønn omstilling i idretten og resten av frivilligheten. Det er mange lag og foreninger som ønsker å investere i energibesparende og -produserende tiltak i sine bygg, men det er høye kostnader for frivilligheten å dekke alene. Vi håper Klima- og miljødepartementet endrer sine tilskuddsordninger slik at de også inkluderer frivillig sektor.

Les sakspapirene her: Vestfold og Telemark fylkeskommune - Møtekalender og saker (vtfk.no)