Sparte 10 millioner på energi

David Raudberget, rådgiver på eiendomsseksjonen i VTFK, her ved varmesentralen ved Færder videregående skole. Foto: Erik Moen

Av:

Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

25.01.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark fylkeskommune gikk målrettet til verks og sparte mange millioner kroner på energiforbruket i fjor.

I 2021 ble det bestemt at all energibruk i fylket skulle overvåkes. Det ble satt i gang energioppfølging ved alle fylkets 34 virksomheter. Målet var å redusere forbruket med 3,4 prosent, men den reelle besparelsen endte på 9,8 prosent sammenlignet med normalforbruket – totalt 9,8 millioner kroner.

− Vi lyktes over alle forventning takket være svært dyktige driftsledere rundt om på alle våre bygg, og at dette følges opp ukentlig, sier David Raudberget, rådgiver på eiendomsseksjonen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fulgt utviklingen nøye

Eiendomsseksjonen satt i gang et prosjekt som handlet om energiledelse. De ville ha på plass et system for energioppfølging for alle fylkets bygg.

Rambøll ble engasjert for å bistå med prosjektet, og få på plass et fagsystem. Det ble installert energimålere på virksomheter hvor det manglet online-kobling på energileveransen, og alle målerne ble samlet i et felles energioppfølgingsprogram hvor alt energiforbruk i fylket kan overvåkes.

− Vi satt et energimål for hver virksomhet i fylkeskommunen, og en plan for å følge det opp. Det viser seg at ukentlige kontroll med forbruket og kvartalsvise møter med driftslederne har gitt resultater. Dersom det er avvik på forbruket sammenlignet med energimålet, har det blitt fulgt tett opp, forteller Raudberget.

Solcelleanlegg på taket

Ved en av de store virksomhetene, Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik, oppnådde de er en reduksjon på åtte prosent, tre prosent mer enn målet. Driftsleder Kjell Robert Kaspersen forteller at de har jobbet målbevisst for å optimalisere driftstiden på bygget.

− Dessuten får vi god hjelp fra solcelleanlegg på taket av vårt nabobygg Jotron Arena. All produsert strøm fra anlegget går til drift av skolebygget, som i året utgjør cirka seks prosent av totalt strømforbruk, anslår Kaspersen.

Kjell Robert Kaspersen2.jpg
Kjell Robert Kaspersen, driftsleder ved Thor Heyerdahl videregående skole, mener de skal klare å spare enda mer i tiden fremover. Foto: Christina Grøtterød

Driftslederen synes energisparings-prosjektet er veldig interessant. Med jevnlige statusmøter der de snakker om energi og mulighet for å begrense forbruket, har det vært nyttig læringsarena og bevisstgjøring. Skolen er også sertifisert miljøfyrtårn.

− Dette er en vinn vinn-situasjon, der vi sparer både miljøet og økonomien, sier Kaspersen, som mener de fortsatt har mer å gå på for å spare.

− Alle kan bidra litt. Bare det at ansatte skrur av lyset etter seg vil gi resultater. Du gjør det hjemme, sistemann slår av lyset, så gjør det på jobben også, oppfordrer han.

Rundt 10 prosent nedgang

Energimålet for 2022 ble satt til 3,4 prosent under normalverdien, men graddagskorrigert ble besparelsen på hele 5,7 prosent. Ettersom dette er tall som er korrigert etter hvordan utetemperaturen påvirker energiforbruket, er den faktiske besparelsen på hele 9,8 prosent sammenlignet med normalforbruket. Med fjorårets energipriser tilsvarer det 9,8 millioner kroner uten medregnet mva.

Arbeidet med energioppfølging fortsetter i 2023.

− Målet for i år er å senke forbruket med ytterlige tre prosent, det har jeg tro på at vi skal klare, sier David Raudberget.