Spennende kunstprosjekt ved nye Sandefjord videregående skole

Bilde av ny Sandefjord videregående skole
Ny total bygningsmasse ved Sandefjord videregående skole blir ca. 40.000 m2. Hvordan kan et kunstprosjekt best integreres her for å skape samhandling mellom elevene?

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

30.12.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Billedkunstnere og kunsthåndverkere inviteres til åpen prekvalifisering for et kunstprosjekt ved nye Sandefjord videregående skole. Målet er å få på plass et kunstprosjekt som bidrar til å skape sosial samhandling mellom elevene.

Nye Sandefjord videregående skole skal totalrenoveres og vil stå klar vinteren 2022/2023. Norges største skole blir større og mer moderne – og vil bidra til trivsel og fremtidsrettede arbeids- og læringsmiljøer for alle ansatte, elever og besøkende. Det er satt av 700 000 kroner til produksjon og montering av et nytt kunstprosjekt ved skolen, og kunstutvalget – som koordinerer prosjektet, har klare ønsker: Et prosjekt som binder skolen og elevene sammen på tvers av avdelinger.

Frist 20. januar

Kunstnere som ønsker å delta i prekvalifiseringen for dette spennende og viktige kunstprosjektet må sende inn sin søknad allerede innen 20. januar (mer info i lenken under). Etter prekvalifiseringen gis en eller flere kunstnere et direkte oppdrag.   

Mer informasjon om prosjektet og søknadsinformasjon her

Solveig Foster-Pilkington
Rådgiver kultur, idrett og friluftsliv