Spillemiddelrekord for Vestfold og Telemark: Stor satsing på idretts- og nærmiljøanlegg over hele fylket

Det planlegges mange nærmiljøanlegg over hele fylket, og i dag har mange prosjekter får tildelt spillemidler fra fylkeskommunen. Foto: Getty

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

03.06.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Vestfolds og Telemarks kommuner og idrettslag skal bygge anlegg for idrett og fysisk aktivitet som aldri før. Torsdag ble rekordhøye 125 millioner spillemiddelkroner fordelt til en lang liste av spennende prosjekter over hele fylket.

Fylkespolitikerne i hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett har aldri hatt en større spillemiddelpott å fordele enn i år: 125 millioner kroner, mer enn 20 millioner enn i 2020.

- Den store økningen i tildelingen av spillemidler skyldes først og fremst at den totale søknadssummen og antallet søknader fra vårt fylke har økt betydelig. At det planlegges så store investeringer i idretts- og nærmiljøanlegg, er gode nyheter for innbyggerne og vitner om kommuner og idrettslag med stor vilje og evne til å utvikle aktivitetstilbudet for innbyggerne, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalget et for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Prioriterer anlegg for barn og ungdom

Spillemidler er overskuddet fra Norsk Tipping, som går til samfunnsnyttige formål. Fylkeskommunen har ansvar for å fordele spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. I år kom det inn 408 søknader med samlet søknadssum på kr. 387 125 000. Det søkes mest om mindre utendørsanlegg, friluftslivsanlegg, idrettshaller og aktivitetssaler, idrettshus og fotballanlegg.

- Vi kan se frem til mange spennende anlegg over hele fylket. I vår fordeling er målet å bidra til en infrastruktur som gir innbyggerne mulighet til å drive både egenorganisert og organisert aktivitet. Vi prioriterer blant andre anlegg for egenorganisert aktivitet for barn og unge, nyskapende og fremtidsrettede anlegg, og anlegg som er bærekraftige og miljøvennlige, forklarer Foss Five.

Flere sentrumsområder og skolenes uteområder rundt om i kommunene mottar midler til klatreanlegg, balanseparker, trimparker, skateparker, basketball og ballflater.

Mange nærmiljøanlegg

I år har det vært en stor økning i søknader på nærmiljøanlegg for egenorganisert aktivitet, og prosjekter som skatepark i Andebu, hinderløype i Midt-Telemark, og padeltennisbane på Ramnes i Tønsberg får midler. Mange idrettsarenaer tilrettelegger også for egenorganisert aktivitet, og i Færder kommune får Teie idrettspark spillemidler til å etablere trimpark.

- Det legges ned stor dugnadsinnsats av frivillig sektor ikke bare i selve anleggsbyggingen, men også for å tilrettelegge for aktivitet i de ferdige anleggene. Dette gjør at flere i fylket får gode rammer for å bedrive fysisk aktivitet, enten det er på egenhånd eller i et idrettslag. Dette er et skikkelig tilskudd til styrking av folkehelsa, mener hovedutvalgslederen.

Andebuparken er blant prosjektene som får spillemidler, til etablering av skatepark og klatreanlegg. (Foto: Inger Line Birkeland)

Flere store anleggsprosjekter mottar midler. Bamble kommune får 12 millioner til svømmehall, flerbrukshall og skatepark ved nye Grasmyr ungdomsskole, Stavernhallen i Larvik mottar 3,6 millioner til flerbrukshall, og prosjektet «Opplevingsvegen om Nutheim», som ble igangsatt etter omlegging av E134 mellom Hjartdal og Seljord, tildeles 1,6 millioner til turveg, skilting, bruer og dagsturhytter.

Se søkerliste og tildelinger til idrettsanlegg her

Se søkerliste og tildelinger til nærmiljøanlegg her

Se saksfremlegg her (vedtatt uten endringer)

 

Fakta spillemidler

  • Spillemidlene er en betegnelse for det overskuddet som genereres fra de forskjellige spillene som drives av Norsk Tipping
  • Fylkeskommunen fordeler spillemidler i to kategorier – nærmiljøanlegg og ordinære anlegg for fysisk aktivitet (idrettsanlegg)
  • Fordelingen foretas på bakgrunn av søknader fra kommuner, lag og foreninger innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
  • For å være søknadsberettiget, skal anlegget inngå i en vedtatt kommunal plan som omhandler idrett og fysisk aktivitet