Starter riving hus

Fire hus skal rives i Holmestrand sentrum før byggingen av ny fylkesvei kan starte.
Dette er det første huset som skal rives, Sykehusveien 4 Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Av:

Tor Arvid Austråt Gundersen

Publisert:

26.08.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fire hus skal rives i Holmestrand. Dette arbeidet starter akkurat nå i uke 35.

Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som har engasjert en entreprenør for å gjøre klart til bygging av ny fylkesvei 3240 gjennom Holmestrand sentrum.

Sorter alle materialer


Fram til nå har kartlegging og analyser av materialene i husene blitt gjennomført. Når arbeidet nå begynner for ordentlig, er det den innvendig saneringen som først blir satt i gang. Straks etter følger riving med maskiner.  Alle materialer som blir revet ned, skal sorteres før det leveres til deponi.
Det er firmaet AF Decom AS som er engasjert av fylkeskommunen for å rive de fire husene. I tillegg skal det rives to garasjer.

Nyveien 4A er hus nummer 2 som skal rives
Nyveien 4 A er et andre huset på listen over hus som skal rives.


- Anleggsområdet vil være inngjerdet når vi starter rivearbeidet.  Da er det adgang forbudt for uvedkommende. Dette må overholdes av både barn og voksne, ber Eva Therese Semb hos entreprenøren.
I forbindelse med rivearbeidet vil det bli trafikk av tunge kjøretøy i området. Disse skal forholde seg til regelverket for ferdsel på offentlige veier.  Normal arbeidstid vil være fra mandag til torsdag fra 0700 om morgen og holde på til 19.00.

Hus nummer 3 på rivelista
Bakkane 18 er det tredje huset på lista over hus som skal rives.

 

Beklager støy og støv


Entreprenøren ber om forståelse for at det blir noe støy og støv fra anleggsområdet. Samtidig vil det bli lagt stor vekt på å gjøre plagene minst mulig for beboerne i nærområdet.  For konkret redusere ulempene har entreprenøren  sine egne prosedyrer for støv- og støyreduksjon. I tillegg til disse to tiltakene bidra til å redusere ulempene: 
Ved støvende arbeider vil det der det er  muligh bli benyttet vannspyling for å redusere støvpåvirkning mest mulig. 
Ved riving av betongkonstruksjoner vil det i all hovedsak bli benyttet utstyr som knuser (tygger) betong og ikke pigger betong, dette for å redusere støy. Det må likevel regnes med en del pigging når kjellermurer og såler skal fjernes.


Rekkefølgen for rivingen blir slik:
• Sykehusveien 4
• Nyveien 4A
• Bakken 18
• Bakken 15
• Garasjer ved Bakken 15 og 18.

Hus nummer 4 - BAkkane 15
Det siste av de fire husene som skal rives, Bakkane 15