Startskudd for Holmestrand Nordbyen

Knutepunktet i Nordbyen, skal utvikles til en bærekraftig og fremtidsrettet bydel i Holmestrand. Foto: Holmestrand kommune

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

12.11.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Nå er samarbeidsavtalen for utvikling av Holmestrand Nordbyen (tidligere Holmestrand Nord) signert av samarbeidspartnerne Vestfold og Telemark fylkeskommune, Holmestrand kommune og Bane NOR Eiendom AS.

Knutepunktet i Nordbyen, skal utvikles til en bærekraftig og fremtidsrettet bydel i Holmestrand.

Øistein Brinck, direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima i Vestfold fylkeskommune forteller at det er stor entusiasme for prosjektet i fylkeskommunen.

Vi har satt stor pris på samarbeidet hittil og vil gjerne takke Holmestrand kommune og Bane Nor for det, sier Brinck.

På grunn av korona foregikk signeringsmøtet via Teams
På grunn av korona foregikk signeringsmøtet via Teams

Holmestrand er med sin geografiske beliggenhet porten i nord til Vestfold og Telemark. Området Holmestrand Nord rommer i dag både bussterminal, taxisentral og store parkeringsarealer samt vegareal. Tunellen og frigjorte vegarealer frigjør betydelig med utviklingsarealer.

- Med en positiv befolkningsvekst, næringsutvikling, ny stasjon og kort reise til større arbeidsmarkeder, er det et stort potensial for utvikling av byen, forteller kommunedirektør i Holmestrand kommune, Hans Erik Utne om prosjektet.

Samarbeid om utvikling av Holmestrand Nordbyen

Området består av flere eiendommer, hvor Holmestrand kommune, Bane NOR og Vestfold og Telemark fylkeskommune eier mesteparten. Partene har den felles oppfatning at det er hensiktsmessig å se eiendommene samlet i denne fasen.

Utviklingsretning for området

Partene har samarbeidet om utarbeidelsen av mulighetsstudier i perioden desember 2019 – mars 2020. Mulighetsstudiene ser nærmere på tre alternative utviklingsretninger for området. Arbeidet er sammenfattet i en anbefalt utviklingsstrategi.

Forslag til Utviklingsstrategi kan du lese her  (PDF, 4 MB)

Sammendrag og evaluering av mulighetsstudiene  (PDF, 5 MB)

Veien videre for Holmestrand Nordbyen

Området som skal utvikles inngår i gjeldende kommuneplans arealdel. Kommuneplanen skal rulleres fra 2021.

I påvente av en vedtatt overordnet plan er det å få aktivitet inn i området i mellomtiden. Det er allerede planer om etablering av Holmestrand badstu. Samarbeidsinitiativet om en badstu er et ønske om å designe og bygge et arktektonisk smykke for Holmestrand som vil gjøre det mer attrativt for besøkende å komme til byen og en helårs sentrumsnær attraksjon for lokalbefolkningen.

BaneNor Eiendom og Seltor Eiendom er nå i gang med å utvikle resten av Strandholmen prosjektet. Her skal promenade mellom Dulpen og Fjordstien ferdigstilles, og det skal bygges boliger på området lengst nord.