Stor interesse for fagskolene i fylket

Bilde av kvinne på byggeplass
Fagskolene i Vestfold og Telemark er populære Foto: Foto: Valeriy G/Getty Images

Av:

Gro Merethe Rørvig

Publisert:

05.04.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Stadig flere velger å søke studier ved fagskoler. Foreløpige søkertall til fagskolene i Vestfold og Telemark, viser en økning i antall søkere med inntil 20 prosent sammenliknet med 2021.

I Vestfold og Telemark er det store valgmuligheter, og flere nye og spennende fag.  De siste årene har vært en jevn vekst i søkertallene til fagskolene i Vestfold og Telemark. Søknadsfristen er 20. april kl. 1400 for utdanninger som er registrert i Samordna opptak, og selv om det er høye søkertall, er det fortsatt gode muligheter for å få plass innen flere fagområder. Noen private fagskoler har lokalt opptak med egne frister.

-I Vestfold og Telemark er det en god bredde i hvilke fag som tilbys, både i offentlig fagskole og private fagskoler. Her kan du studere alt fra tekniske fag til helsefag. Det er også mulig å utdanne seg innen svært operative yrker, som fly- og helikopterpilot, eller som styrmann eller maskinist om bord på store fartøy, sier Ola Småkasin, fagskolekoordinator i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Arbeidslivets behov

Fylkeskommunen har ansvar for regional kompetansestrategi og er forvalter av driftstilskudd til fagskolene. En av målsetningene er å legge til rette for at den kompetansen som etterspørres av næringslivet er tilgjengelig i fylket.

-For tiden ser vi at det er stor etterspørsel etter fagarbeidere, både med fagbrev og høyere yrkesfaglig utdanning fra fagskole.  Her spiller fagskolen en viktig rolle med å utdanne personell som kan gå rett inn i en jobb og utføre de oppgavene arbeidsgivere har behov for å få løst, forteller Liv Marit Hansen, seksjonsleder kompetanse og inkludering i fylkeskommunen. 

Nye utfordringer krever annen kompetanse

Flere av studiene som tilbys er utviklet i nært samarbeid med næringslivet.  Eksempelvis gjelder dette studier innen digitalisering og grønn omstilling. Flere av studentene her, opplever å få tilbud om jobb før de har fullført studiene. Dette gjelder også innen de mer tradisjonelle fagene, som hele tiden tilpasses næringslivets behov, på bakgrunn av tilbakemeldinger fra bransjene.

I tillegg er dette en unik mulighet for arbeidstakere å ta etter- og videreutdanning som gir nødvendig spisskompetanse i et stadig mer spesialisert arbeidsmarked.

Mer informasjon om studietilbudet ved fagskolene

Kontaktpersoner

Ola Småkasin
Rådgiver
Kompetanseutvikling og inkludering,
Næring, innovasjon og kompetanse,
Telefon: 33 07 90 03 / Mobil: 90 95 00 22

Gro Merethe Rørvig
Rådgiver
Kompetanseutvikling og inkludering,
Næring, innovasjon og kompetanse,
Mobil: 93 00 91 09

Fakta om fagskolen

  • Utdanningen ligger på nivå over videregående opplæring og skal bygge på kunnskap og erfaring fra ett eller flere yrkesfelt 
  • Opptakskrav er fag-/svennebrev, generell studiekompetanse eller realkompetanse
  • Utdanningenes varighet er inntil to år
  • Skal gi korte yrkesrettede utdanninger uten ytterligere opplæring i arbeidslivet
  • Utdanningene gjennomføres som stedbasert eller nettbasert med eller uten samlinger
  • Utdanningstilbudene skal være godkjent av NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
  • Gir rett til lån og stipend fra Lånekassa
  • Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys akkrediterte utdanningstilbud i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt
  • I Vestfold og Telemark finnes det 10 fagskoler, både offentlige og private, som tilbyr godkjente utdanninger innen et bredt spekter av fag.
  • Det er i 2022 til sammen ca 2 000 fagskolestudenter i Vestfold og Telemark, og ca 28 000 nasjonalt, hvilket tilsvarer en 20% økning fra året før.

Kilde: Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven), Vestfold og Telemark fylkeskommune, SSB og ONF (Organisasjon for norske fagskolestudenter).