Stor interesse for gullbilletten

- En ting er helt klart, det å kunne ringe opp og gi kandidater ett tilbud, det er en super jobb, sier Marit Bjerkes Rød, prosjektleder i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: Cristalov / iStock

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

09.02.2021

Oppdatert:

18.03.2022 kl.09.15

De siste ukene har 325 permitterte og arbeidsledige kontaktet fylkeskommunen for å bruke gullbilletten. Daglig kommer nye søknader fra innbyggere som vil fullføre videregående opplæring.

I desember åpnet fylkeskommunen for en unik mulighet. Permitterte og arbeidsledige i alle aldre, som ikke har fullført videregående opplæring, kan søke om å få gjort ferdig fagbrev og vitnemål. Tilbudet er gratis og kommer som en følge av koronapandemien.

«Interessen for «gullbilletten» har vært stor, men det er fremdeles plass til flere. Jeg vil på det sterkeste anbefale arbeidsledige og permitterte å gripe denne sjansen. Dette tilbudet gir uten tvil flere muligheter for jobb.»

- Truls Vasvik (Ap), leder av hovedutvalget for næring og reiseliv

Les mer: - En gullbillett til flere jobbmuligheter

Mange vil bruke gullbilletten 

Det kommer daglig inn søknader og spørsmål om gullbilletten. Mandag 8. februar viser en opptelling at 325 permitterte og arbeidsledige i Vestfold og Telemark har søkt om å få fullføre videregående opplæring. 

- En ting er helt klart, det å kunne ringe opp og gi kandidater ett tilbud, det er en super jobb, sier Marit Bjerkes Rød, prosjektleder i Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Så langt kommer flest søkere fra Sandefjord (67). Deretter er det størst interesse for gullbilletten blant permitterte og arbeidsledige i Tønsberg (33), Porsgrunn (19), Skien (18) og Larvik (13). 

Blant søkerne, ønsker 6 av 10 å fullføre vitnemålet for å få studiekompetanse. Likevel viser det seg, etter en veiledningssamtale, at flere har arbeidserfaring de heller kan bygge på til et fagbrev. 

Fagbrevene som peker seg ut i søknadsbunken, er fagbrev i elektro, helse- og oppvekstfag og salgsfaget. Innen elektro, helsefag og IKT-fag, henvender flere seg fordi de mangler læreplass. 

Opplæring er i gang 

De første opplæringstilbudene har allerede startet opp, og flere tilbud er på gang.

- Flere er i prosess med å melde seg opp til eksamen, enten i enkeltfag eller tverrfaglig eksamen for praksiskandidater. Noen har fått tilbud i eksisterende klasser, blant annet på Kompetansebyggeren i Tønsberg og Notodden videregående skole, sier Susanne Hammernes, rådgiver innen kompetanseutvikling og inkludering i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

- Vi har også samlet opp deltakere som trenger mange studiespesialiserende fag. Vi jobber nå med å få på plass et tilbud med oppstart i mars. Vi har også kandidater som er i gang med eksamensforberedende kurs innen helsefag, sier Hammernes.

Kollega Marit Bjerknes Rød, supplerer: - Vi kommer også til å igangsette en klasse for å kunne ta fellesfagene på yrkesfag. Noen mangler kun ett fag, mens andre mangler alle fagene. 

Hun legger til at NAV er de en god samarbeidspartner for å rekruttere til tilbudet og skreddersy opplegg for den enkelte kandidat, og så kan de si noe om hvor det finnes ledige arbeidsplasser.

Tar imot søknader hele året

Det er ikke en søknadsfrist for opplæringstilbudet, og søknader blir behandlet fortløpende. 

Fylkeskommunen vil i størst mulig grad skreddersy løsninger som passer med behovene som blir kartlagt etter hvert som søknader kommer inn.

Les mer om gullbilletten og finn lenke til søknadsskjemaet.

Flere tilbud til permitterte og arbeidsledige

Ikke alle som søker om gullbilletten, er i målgruppen. Men tverrsektorielt samarbeid åpner for muligheten til å veilede søkerne til det rette tiltaket. Dette kan være voksenopplæring, læreplass, godkjenning av praksis for fagbrev etter praksiskandidatordning, fagskole eller karriereveiledning. 

Fylkeskommunen ser også på muligheten for å tilby forkurs i studieteknikk, yrkesrettet norskopplæring og forkurs i digitale ferdigheter. 

Det er et ønske å nå flere permitterte og arbeidsledige som har erfaring fra et yrke de kan ta et fagbrev etter. Det er to grunner til dette, det ene er at det er et ønske fra næringslivet at flere har fagbrev, og at det er enklere å få annen jobb dersom du kan vise til formell kompetanse.

Les mer om «Kompetansetiltak for arbeidsledige og permitterte» (sak 1/21) som kommer til politisk behandling i hovedutvalg for næring og reiseliv 16. februar.

Har du spørsmål?

Er du litt usikker på om dette gjelder for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg på videre.

Marit Bjerknes Rød
Prosjektleder