Store mørketall på ulykkesregistrering

Rådgiver for trafikksikkerhet Henriette Auensen ønsker seg mer åpenhet om ulykkesregistrering fra Helsedirektoratet.
Rådgiver for trafikksikkerhet Henriette Auensen ønsker seg mer åpenhet om ulykkesregistrering fra Helsedirektoratet. Foto: Rolf Marthinsen

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

16.10.2023

Oppdatert:

25.10.2023 kl.16.44

Kun én av ti ulykker med sykkel blir registrert hos politiet.

Et langt høyere antall sykkelulykker blir registrert på sykehuset i Vestfold. Fylkeskommunen får tilgang til ulykker registrert hos politiet, men registreringer fra sykehuset er mindre tilgjengelige. Resultatet er at fylkeskommunen ikke får informasjon om hvor ulykkene skjer slik at riktige trafikksikkerhetstiltak kan settes inn. Tallene på manglende registrering er hentet ut fra en ny prosjektrapport på skadedata knyttet til sykehuset i Vestfold. Alle ulykker som blir behandlet av sykehuset blir registrert, hvilket er lovpålagt. Fylkeskommunens utfordring er tilgang til riktige data. I dag hentes data fra Politiet, men det optimale ville vært om informasjon om de registrerte ulykkene ble hentet ut fra Helsedirektoratet.

Les hele rapporten om ulykkesregistrering her

– De store mørketallene gjør at vi ikke fanger opp data som kan fortelle oss hvor, når og hvordan ulykkene skjer. Det resulterer i at vi ikke kan bidra med trafikksikkerhetstiltak dersom det skulle være behov. Prosjektrapporten avslører få overraskelser, men vi har fått bekreftet mange av de hypotesene vi har hatt, sier rådgiver Henriette Auensen.

Resultatene er hentet ut fra rapporten til et skadedataprosjekt som har tatt for seg 1540 ulykker i perioden 2020 til 2022. Prosjektet er et pilotprosjekt og ble vedtatt i fylkestinget i 2016, men fylkestinget oppfordrer fylkeskommunen til å fortsette samarbeidet med sykehuset for å få inn mer data.

Viktige funn

Prosjektet viser at andelen ulykker med myke trafikanter er høy, særlig ulykker på sykkel. I de fleste sykkelulykkene er ikke andre trafikanter involvert. De fleste som er uheldige på sykkel skader seg i fall. Cirka en fjerdedel av de som skader seg på sykkel blir påkjørt eller treffer andre trafikanter. Mange av syklistene skader seg i byer eller på tettsteder. De fleste skadene som er resitert av sykehuset er i kategorien liten alvorlighetsgrad. Ulykker med motorkjøretøyer er mer geografisk spredt.

Ønsker tilgang til alle ulykker

– For at vi skal kunne sette inn riktige trafikksikkerhetstiltak, spesielt rettet mot myke trafikanter, er vi avhengig av å vite hvor ulykker skjer. Tallene vi får fra Politiet er mangelfulle og hjelper oss dermed ikke like godt når vi skal sette inn tiltak mot nye ulykker. I tillegg er resultatene et bidrag til det lovpålagte oversiktsarbeidet som fylkeskommunen skal utføre i henhold til folkehelseloven, forklarer Auensen.