Store tilskudd til viktige industriprosjekt i Grenland

Grafisk illustrasjon av et grått bygg med logoen til Vianode på siden
Vianode er ett av selskapene som har fått tilskudd fra EUs innovasjonsfond. Foto: Vianode

Av:

Andreas Børnick/Anne Lisbeth Odinsen

Publisert:

10.08.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

EUs innovasjonsfond har kunngjort at Vianode og Nordic Electrofuels får tilskudd til etablering og videreutvikling av grønn industri.

I midten av juli kunngjorde EU at Vianode og Nordic Electrofuels er blant fem norske bedrifter som er tildelt store tilskudd fra EUs innovasjonsfond til etablering og videreutvikling av grønn industri. Begge bedrifter skal investere betydelige beløp på Herøya i Porsgrunn for å realisere sine grønne industriplaner.

- Det er svært gledelig at EU med denne tildelingen viser at de har tro på disse innovative prosjektene i vårt fylke, og at det er her i vår region at den grønne omstillingen i industrien tar form. Vi er stolte av å ha en industri som tør å satse og som blir lagt merke til, sier fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Terje Riis-Johansen.

 

Rekordbeløp til norsk industri og næringsliv

Enova, statens verktøy for omstilling til lavutslippssamfunnet, melder at EUs innovasjonsfond går inn med et rekordbeløp i norsk industri og næringsliv. Hele 510 millioner Euro, eller 5,7 milliarder norske kroner etter dagens kronekurs, stilles til disposisjon for fem prosjekter i Norge. Prosjektene til Vianode og Nordic Electrofuels har mottatt henholdsvis 90 millioner Euro og 40 millioner Euro.   

- Den brede støtten fra EUs innovasjonsfond viser at norsk industri og næringsliv er helt i tet på innovasjon og teknologiutvikling. De fem prosjektene som får støtte, peker alle fram mot den omstillingen vi står overfor som samfunn. Enova støtter de som går foran og det er all grunn til å gratulere, sier adm. direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, i en pressemelding.

 

Vianode

Vianode produserer anodegrafitt som brukes i batteriet til elektriske biler. Produktene produseres med opptil 90% lavere CO2-utslipp enn med dagens standardmaterialer, og skal forbedre bilens egenskaper som ladetid og rekkevidde.

- Tilskuddet fra EUs innovasjonsfond demonstrerer EU-kommisjonens tillit til Vianode som et fremtredende virkemiddel for å kutte klimagassutslipp og drive teknologisk innovasjon gjennom et skalerbart og konkurransedyktig prosjekt. Finansiell støtte fra myndighetene er en av flere viktige rammebetingelser som er nødvendig for å lykkes med ansvarlig elektrifisering i Europa, sier Hans Erik Vatne, konstituert konsernsjef og COO i Vianode i en pressemelding fra selskapet.

 

Nordic Electrofuel

Nordic Electrofuel skal produsere karbonnøytralt e-drivstoff (e-fuels/electrofuels), som er et syntetisk drivstoff laget med energi fra fornybare kilder. E-drivstoffet vil primært leveres til flytrafikk og tung skipstransport.

- Nordic Electrofuel er utrolig stolt av å ha blitt tildelt støtte fra EUs innovasjonsfond i skarp konkurranse med mer enn 200 selskap fra hele Europa.

Det betydelige finansielle tilskuddet gir grunnlag for at Nordic Electrofuel nå kan ta investeringsbeslutningen og starte byggingen av vårt første electrofuel-anlegg på Herøya i Porsgrunn. Pilotanlegget vil være den første byggesteinen i Nordic Electrofuels ambisjon om å produsere en milliard liter bærekraftig flybensin innen 10 år, sier Gunnar Holen, CEO i Nordic Electrofuel i en pressemelding.

 

Støtter prosjekter som gir utslippsreduksjoner

Innovasjonsfondet er den fremste støtteordningen for investeringer i ny teknologi i EUs klimastrategi. Fondet støtter oppskalering og kommersialisering av ny teknologi i prosjekter som gir store utslippsreduksjoner i tråd med EUs klimamål mot 2050.

- Støtten fra EUs innovasjonsfond viser at Vianode og Nordic Electrofuels er viktige i den grønne omstillingen, og det er ekstra spennende at dette skjer i vårt fylke. Konkurransen på området er tøff, og det er bare å gratulere de dyktige teamene som jobber så målrettet for å bidra til utslippsreduksjoner i en tid hvor dette er helt essensielt for å nå klimamålene. Slike historier gir inspirasjon til andre dyktige mennesker i vårt fylke som jobber med å utvikle ny teknologi for å løse våre felles utfordringer, avslutter fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

 

 

Kilder: Vianode, Nordic Electrofuel, Enova