Strategi på høring: Reiselivet fram mot 2030

Padlere i skjærgården
Foto: Frank Tindvik / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

17.09.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark skal bli en ledene grønn norsk region for reiseliv og opplevelsesbasert verdiskaping. Hvordan skal vi lykkes? Si din mening om reiselivsstrategien innen 15. oktober.

I høringsutkastet til «Regional strategi for reiseliv og opplevelser 2022-2030» står det at reiselivet er en av de viktigste næringene i Vestfold og Telemark.

Næringen bidrar til sysselsetting, regional utvikling, attraktive lokalsamfunn, pulserende byer, bolyst og verdiskaping.

Framtidas reisende vil være mer verdiorientert, og samtidig forvente mer sømløse reiser og grønne, smarte løsninger. 

Markedets økende forventning om kvalitet og verdi for pengene bidrar til at aktørene må øke kundetilpasningen i leveranser og kommunikasjon ytterligere, for slik å skape optimale kundeopplevelser, både innen ferie og fritid og kurs/konferanse og arrangementsmarkedene.

Mål mot 2030

I strategien er det foreslått følgende overordnede mål for reiseliv og opplevelser i fylket fram mot 2030:

Vestfold og Telemark skal bli en ledene grønn norsk region for reiseliv og opplevelsesbasert verdiskaping. Regionen skal være markedsmessig forankret både i regionale, nasjonale og internasjonale markeder.

Hovedmålene er:

  • Regionens reiseliv og opplevelsesaktører skal øke egen verdiskaping med 30 prosent og bidra til jobbskaping og helårig sysselsetting i hele fylket.
  • Reiselivsaktiviteten skal bidra til at Vestfold og Telemark, og landet for øvrig blir et lavutslippssamfunn.
  • Leveransene skal ha så høy kunde- og opplevelsesverdi at betalingsvilje, mersalg og gjenkjøpsgrad øker betydelig.

Si din mening!

Hvordan skal Vestfold og Telemark nå målene i den regionale strategien?

Det er foreslått fem strategiske innsatsområder: strategisk markedsutvikling, strategisk opplevelsesutvikling, omstilling og fornyelse, samskaping som plattform, og kunnskaps- og kompetanseløft. 

Her kan du lese «Regional strategi for reiseliv og opplevelser 2022-2030»

Vestfold og Telemark fylkeskommune ser nå frem til å motta konkrete tilbakemeldinger på mål og innsatsområder, og andre deler av innholdet i strategien. 

Her kan du lese høringsbrevet som er sendt ut til en rekke aktører og virksomheter.

Reiselivsstrategien ligger ute på høring fram til 15. oktober. Høringssvar sendes til post@vtfk.no

Her kan du lese mer om arbeidet med å utvikle reiselivsstrategien.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med prosjektleder Åse Lill Barstad i Vestfold og Telemark fylkeskommune, på e-post aase.barstad@vtfk.no 

Politisk behandling

Høringsutkastet til «Regional strategi for reiseliv og opplevelser 2022-2030» ble behandlet i hovedutvalg for næring og reiseliv 24. august 2021 (sak 72/21). 

I hovedutvalget ble det enstemmig vedtatt å sende strategien ut på høring med frist 15.oktober. 

Det er planlagt å legge den regionale strategien for reiseliv og opplevelser frem for politisk behandling seinere i høst, med endelig vedtak i fylkestinget 14. desember 2021.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Åse Lill Barstad
Rådgiver (reiselivsstrategien)

Vil du lese strategien?

Her kan du laste ned den regionale strategien for reiseliv og opplevelser. Vil du du sende et høringssvar, gjør du det innen 15. oktober på e-post post@vtfk.no