Strømming av politiske møter i uke 17

Foto: Nortonrsx/Getty Images Plus/Getty Images

Av:

Helén Kamfjord

Publisert:

17.04.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Møter i hovedutvalgene og yrkesopplæringsnemnda direktestrømmes via web-TV

I uke 17 strømmer vi møtene i hovedutvalgene og yrkesopplæringsnemnda direkte via web-TV.

  • Mandag 20. april kl. 12.00 – Yrkesopplæringsnemnda. Se møtet
  • Tirsdag 21. april kl. 10.00 – Hovedutvalg for næring og reiseliv. Se møtet
  • Onsdag 22. april kl. 09.00 – Hovedutvalg for samferdsel. Se møtet
  • Onsdag 22. april kl. 10.00 – Hovedutvalg for utdanning og kompetanse. Se møtet
  • Torsdag 23. april kl. 09.00 – Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett. Se møtet
  • Torsdag 23. april kl. 10.00 – Hovedutvalg for klima, areal og plan. Se møtet

Sakspapirene finner du her.