Styrker satsing på folkemusikk og tradisjonskultur

Ungdommer som spiller og danser folkemusikk
Folkemusikk og annen tradisjonskultur som folkedans, er en del av vår immaterielle kulturarv. Foto: Frank Tindvik

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

02.12.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfoldmuseene har lenge ønsket å styrke sitt arbeid med innsamling og formidling av folkemusikk og tradisjonskultur fra Vestfold. Nå blir det en realitet, etter at fylkespolitikere sist uke sa ja til museets søknad om 460 000 kroner til opprettelse av en prosjektstilling for satsingen.

Vestfold er eneste region i landet som per i dag ikke har dedikerte ressurser til å ta vare på og formidle tradisjonsmateriale som folkemusikk, folkedans og tradisjonshåndverk. Den nyopprettede stillingen som arkivar for folkemusikk og tradisjonskultur vil derfor bli etablert ved Vestfoldarkivet – som er en del av Vestfoldmuseene, og som har stor kompetanse om innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av historiske kilder.

- Sårbar kulturarv

I sin søknad opplyser Vestfoldmuseene at folkemusikktradisjonene i Vestfold er lite kjent, men at det er et aktivt miljø som i dag arbeider i stor grad på frivillig basis for at tradisjonsmusikken skal bli bevart og brukt. Disse har samlet inn tradisjonsmateriale som er levert inn til Vestfoldarkivet.

- At Vestfoldmuseene har tar initiativ til å sette dette arbeidet i system, er både viktig og riktig. Folkemusikk og annen tradisjonskultur som folkedans, er en del av vår immaterielle kulturarv, som er særlig sårbar. For at den ikke skal forsvinne for fremtidige generasjoner må den dokumenteres og forvaltes, og fylkeskommunen er derfor glade for å kunne støtte dette viktige arbeidet, sier Maja Foss Five, fylkesvaraordører og leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Ambisjonen til Vestfoldarkivet på sikt er å etablere en fast stilling, slik det finnes i Telemark.

Samarbeid blir viktig

I stortingsmelding 23, «Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid», peker Kulturdepartementet på at immateriell kulturarv er en viktig del av museenes arbeid, og behovet for økt kunnskapsutvikling om immateriell kulturarv, for eksempel mellom museer og frivillige lag og organisasjoner. Vestfoldmuseene er opptatte av nettopp dette i sin søknad.

- Et godt samarbeid med aktører i folkemusikkmiljøet, som Vestfold og Telemark kulturnettverk, Sørnorsk folkemusikksenter og utøvere blir viktig både på kort og lengre sikt.  Blant målene for første prosjektår, er å tilgjengeliggjøre samlingene av folkemusikk fra Vestfold digitalt, og å etablere en metode for innsamling av tradisjonsuttrykk formidlet på festivaler og arrangementer. Nå ser vi frem til å komme i gang, sier Karianne Schmidt Vindenes, avdelingsdirektør ved Vestfoldmuseene.

Hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark bevilget tilskuddsmidlene fra sitt eget disposisjonsfond, da søknaden falt utenfor retningslinjene til fylkeskommunens etablerte tilskuddsordninger.