Styrker satsing på tilrettelagt tilbud i Den kulturelle skolesekken

Ulrik Haga ved Greveskogen synes workshopen de var med på var helt magisk! Foto: Linda G. Helseth

Av:

Frank Tindvik / Linda Gjersøe Helseth

Publisert:

13.05.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Den kulturelle skolesekken (DKS) sørger for at norske skoleelever fra grunnskole til videregående får oppleve profesjonell kunst og kultur i ulike sjangre. Nå styrker Vestfold og Telemark fylkeskommune DKS-tilbudet til elever som av ulike grunner har behov for tilrettelagte kunst- og kulturopplevelser.

Inkludering og et kulturliv preget av dialog og ytringsfrihet, der alle er velkomne og har mulighet til å skape, delta og oppleve, er viktige mål i Vestfold og Telemark fylkeskommunes kulturstrategi 2021-2024. Det var derfor ikke tilfeldig at det var et enstemmig hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett som i sitt siste møte, 7. april, vedtok å bevilge 200 000 kroner i økt driftsramme til å styrke kulturtilbudet «DKS tilrettelagt».

Et kulturtilbud til alle elever

- Den kulturelle skolesekken skal være for alle elever, uansett bakgrunn og økonomi – det er et viktig prinsipp som vi må verne om. Også elever som av ulike grunner ikke kan delta på kulturopplevelser sammen med de andre elevene på skolen, har krav på gode kulturopplevelser. Den økte satsingen vi nå gjør vil i sin helhet gå til turnéutgifter for kulturtilbud til disse elevene, sier hovedutvalgsleder Maja Foss Five

I Vestfold og Telemark er det mange skoler som har egne avdelinger med tilrettelagt undervisning, som fylkeskommunen jobber for å utvikle et godt kulturtilbud til.

- Skoler som ønsker et tilrettelagt DKS-tilbud kan kontakte oss og få tilsendt en «meny» med kunst- og kulturbesøk som skolen selv kan velge fra, tilpasset elever med spesielle behov, forklarer ansvarlig for «DKS tilrettelagt» i fylkeskommunen, Linda Gjersøe Helseth.

- Noe av det som gir mest glede  

Nylig besøkte regissør Mats Grorud flere av fylkets ungdomsskoler, og produserte film sammen med elevene. Han forteller om sterke inntrykk, og lar seg imponere av elevene.

- Å se ei ung jente i rullestol se seg selv på film kjøre gjennom en vegg, eller ungdommer som sliter med sosial angst trylle frem ting i hendene, det gir meg enorm glede. Det skal være plass til alle i skolen, uavhengig av forskjellene vi har. Når jeg har workshop med elever i tilrettelagt klasser, synes jeg det er ekstra fint, rørende og givende å oppleve at elevene mestrer å lage kjempefine filmer sammen med meg. Arbeidet med de tilrettelagt klassene er noe av det som gir meg aller mest glede, må jeg innrømme, sier han.

I det kreative verkstedet i den tilrettelagte DKS-opplevelsen "Pixillasjon", lager elevene en overraskende og komisk animasjonsfilm med de selv i rollene (foto: Mats Grorud)

- Det er magi!

Lærer ved Greveskogen videregående skole, Asbjørn Kjølberg, forteller at slike kulturopplevelser betyr mye for denne elevgruppen.

- Vi har elever hos oss som ikke er med på så mange kulturopplevelser. Det kan være vanskelig for de å komme seg ut, og det er heller ikke alle kulturopplevelser som er tilgjengelig for de av flere grunner. Med dette tilbudet kommer kunstnerne til oss med en kulturopplevelse skreddersydd for disse elevene. Det å få oppleve og se kultur på nært hold, og å være delaktig, er utrolig viktig for våre elever også. Eller, som eleven Ulrik Haga ved Greveskogen oppsummerer det - Det er gøy! Det er magi!

Gjersøe Helseth berømmer skolene og kommunene for innsatsen de bidrar med.

- For å plukke ut egnede forestillinger, konserter og workshops til elever med spesielle behov er vi avhengige av bred fagkompetanse og kjennskap til målgruppa. Dette stiller skolene og kommunene med i ressursgruppen vi har for «DKS tilrettelagt». Vi er svært takknemlige for det gode samarbeidet vi har fått til her, og gleder oss til å utvikle tilbudet videre – slik at absolutt alle elever får et godt kulturtilbud, sier hun.

 

Les mer om "DKS tilrettelagt"-forestillingen Pixillasjon på DKS-nettsiden her