Styrket digitalt bibliotektilbud

Bibliotekene får nå ekstramidler til anskaffelse av flere e-bøker, som er de eneste bøkene bibliotekene kan låne ut til publikum i tiden fremover. Foto: Getty Images/fizkes

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

27.03.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Siden alle landets biblioteker er stengt som følge av koronavirusutbruddet, setter Regjeringen og Nasjonalbiblioteket inn ekstraordinære tiltak for å gi innbyggerne et best mulig digitalt tilbud.

Vestfold og Telemark fylkesbibliotek koordinerer og iverksetter nasjonale tiltak for fylkets 22 folkebibliotek, og nå i en tid hvor bibliotekene holder stengt - handler mye om å styrke det digitale bibliotektilbudet.

Her er noen tiltakene som vil iverksettes fremover:

Ekstraordinære innkjøp av e-bøker

Bibliotekene tilføres 20 millioner kroner ekstra til anskaffelse av flere e-bøker. Bibliotekenes tilbud av e-bøker blir fort lånt ut, og dette vil være et stort løft for tilbudet i hele landet. Vestfold og Telemark fylke har fått tildelt i overkant av 1,5 millioner kroner til innkjøp av e-bøker til sine innbyggere. E-bøkene i Vestfold og Telemark kan du låne via den digitale tjenesten BookBites. Mer info her.

Midler til digital formidling via bibliotek

Nasjonalbiblioteket omdisponerer noen av tippemidlene i år til tilskudd til digital formidling og arrangementer på digitale plattformer. Dette vil både øke bibliotekets tilbud og gi inntekter til forfattere og andre som deltar. Det er avsatt 5 millioner kroner til dette formålet, og det er håp om at bibliotekene i Vestfold og Telemark fylke kan få tildelt noen av disse midlene.

Digital tilgang til Nasjonalbibliotekets samling

Elever og studenter får fri digital tilgang til hele Nasjonalbibliotekets samling.
For å kunne benytte denne tjenesten må du skaffe deg et nasjonalt lånekort digitalt via Nasjonalbibliotekets nettsider. Mer info her.

Som digital nasjonal låner har du tilgang til nasjonale bibliotektjenester som f.eks. Filmbib, hvor du kan se kort- og dokumentarfilm gratis. Mer info her.

For å få tilgang til tjenester ved lokalt bibliotek må man kontakte biblioteket for å knytte seg opp. Det at samtlige bibliotek er stengt, betyr også at skoleelever og studenter er forhindret fra å oppsøke sine lokale bibliotek. Derfor er det bestemt at alt publisert materiale som finnes digitalt i Nasjonalbibliotekets samling, vil bli tilgjengelig for skoler og studenter.

 

Hold deg oppdatert

Koronaviruset: Tiltak og støtte for Vestfold og Telemark. Her får du  siste nytt, råd og informasjon om situasjonen.