Svært svaksynt – fullfører barnehagestudiet

Karisletta Kanvas-barnehage: Studenten Cathrine på jobb. Foto: USN

Av:

Marita Nilsen

Publisert:

12.03.2020

Oppdatert:

09.02.2023 kl.10.08

Cathrine Marie Kristiansen fullfører nå sin siste praksisperiode før hun kan kalle seg barnehagelærer. Takket være tilrettelegging fra flere aktører, kan også blinde og svaksynte studenter som Cathrine fullføre høyere utdannelse.

«Som mål håper vi flest mulig kan fullføre utdanning og gå ut i arbeid. Aktørene tilrettelegger for at flere unge, også med ulike utfordringer, kan ta en utdannelse, komme i jobb og reduserer muligheten for å bli ufør»

- Gro Merethe Rørvig, prosjektleder Flere unge i fast arbeid, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Prosjektet «Flere unge i fast arbeid» (FUFA) er et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), kommunene ved KS, Fylkesmannen, NAV, Innovasjon Norge, NHO, LO og Forskningsrådet. 

Mer om «Flere unge i fast arbeid».

Gi unge en sjanse 

Samarbeidsprosjektet Flere unge i fast arbeid skal bidra til å øke inkluderingen av unge i arbeidslivet. I Vestfold og Telemark er det unge mellom 18 til 30 år med lav utdanning, lite praksis eller med helsemessige og sosiale utfordringer, som sliter mest med å komme inn på arbeidsmarkedet.  

- Vi appellerer til arbeidsgivere om å ta inn unge, fordi det er viktig arbeidskraft å satse på selv om det innebærer opplæring og tilrettelegging, sier Rørvig.  

Cathrine Marie Kristiansen studerer på Universitetet i Sørøst-Norge og har sin siste praksisperiode som barnehagelærerstudent i Karisletta Kanvas-barnehage i Sandefjord. Selv om hun er sterkt svaksynt, er hun kun uker fra å fullføre studiet som barnehagelærer, og det på normert tid.  

- Jeg møtte mye motstand ved valg av studier, men har stått på mitt hele veien. Jeg har sagt at hvis jeg ikke får en sjanse, kan ingen si at jeg ikke kan klare det. I studietiden har jeg opplevd mye støtte underveis. Lærerne på skolen har tilrettelagt og plassert meg i barnehager som kan passe meg som svaksynt bedre, sier Sandefjordsstudenten.    

Hvordan har det vært å følge Cathrine som praksisstudent i Karisletta Kanvas-barnehage?

- Det har vært spennende å følge utviklingen til Cathrine. Hun tok sin plass fra første stund, og bidrar positivt i arbeidet her. Vi har ikke gjort noen spesiell tilrettelegging her i barnehagen for henne, utover den vi gjør for alle som kommer hit i praksis og arbeidstrening. Vi lærer mye av å samarbeide med NAV, og andre aktører. Det er viktig at barna får møte et mangfold av mennesker i sitt læringsmiljø, sier Joakim Johansen, daglig leder av barnehagen. 

T.jpg

Unge uføre doblet

Det viser seg at det er om lag 50 prosent som ikke fullfører en bachelorgrad i løpet av normert utdanningstid. Det er viktig at offentlig sektor og alle aktører er med på for å forebygge og tilrettelegge for at studenter skal klare seg gjennom studietiden.  

- Det har vært en dobling i unge uføretrygdede de siste ti årene. Jeg håper flere aktører tilrettelegger studier, praksis og arbeidssted også de med nedsatt arbeidsevne, slik Universitetet i Sørøst-Norge og Nav Vestfold og Telemark her har gjort, sier Rørvig.

USN tilrettelegger for studenter som har et behov for det, for å fullføre graden sin. Målet med FUFA er at aktører skal samarbeide om å tilby gode tjenester til unge slik at enda flere får muligheten til fast arbeid.    

- Jeg synes universitetet er en aktør som tar samfunnsoppdraget sitt på alvor, sier Rørvig.