Tar et nytt steg mot full bredbåndsdekning

En offentlig anbudskonkurranse er lyst ut og interesserte firmaer som driver med bredbåndsutbygging, kan levere inn anbud innen 14. april. Foto: deepblue4you / Getty Images

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

09.03.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

En anbudskonkurranse er i gang for å finne leverandører som vil bygge ut mer bredbånd i fylket vårt. Penger fra det offentlige skal sørge for bredbåndsutbygging i områder der kommersielle aktører ikke finner det lønnsomt.

I statsbudsjettet for 2019 ble Vestfold og Telemark fylkeskommune tildelt 9 608 599 kroner til bredbåndsutbygging. Pengene ble etter søknad fordelt på 13 kommuner – Tinn, Bamble, Fyresdal, Kragerø, Kviteseid, Nome, Midt-Telemark, Seljord, Siljan, Skien, Tinn, tidligere Re og Sandefjord.

Med tillegg av fylkeskommunale midler, er det satt av totalt 10 273 211 kroner til bredbåndsutbyggingen i Vestfold og Telemark.

Oppstart i løpet av 2020

En offentlig anbudskonkurranse er lyst ut og interesserte firmaer som driver med bredbåndsutbygging, kan levere inn anbud innen 14. april.

Deretter blir det en prosess sammen med kommunene for å finne ut hvem som skal få jobben med å bygge ut bredbånd i hver enkelt kommune. Det er planlagt at bredbåndsutbyggingen skal starte i løpet av 2020.

Anbudene leveres til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Mer informasjon om konkurransen ligger her.

Fylkeskommunen overtok ansvaret

Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning. Derfor gis det offentlige tilskudd til bredbåndsutbygging i områder det ikke er kommersielt lønnsomt. Det kan være i områder med liten befolkning, store geografiske avstander eller små områder i bysentra.

Stortinget bevilger hvert år en sum penger til ordningen over statsbudsjettet som fordeles på hvert fylke. Ordningen var tidligere administrert av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), men fylkeskommunene overtok ansvaret fra 1. januar 2020, som en del av regionreformen.

Nasjonalt er det for 2020 bevilget 256 millioner kroner til bredbåndsutbygging over statsbudsjettet. Pengene er foreløpig ikke er fordelt mellom fylkene, men dette blir trolig klart før påske.

Når pengesummen og kriterier for tildeling er klare for Vestfold og Telemark, inviteres kommunene til å søke. Midlene skal brukes i områder som ikke har bredbåndskapasitet på minimum 30 Mbit/sek. Tildelinger til kommunene basert på midler fra statsbudsjettet for 2020 forventes til høsten.

Les mer om bredbåndsutbyggingen i Vestfold og Telemark