Tar felles ansvar for oppfølging av ungdom

SAMMEN OM ANSVARET: Avdelingsdirektør i NAV Vestfold og Telemark, Tone Størseth og seksjonsleder for Oppfølgingstjenesten, Stein Aanes skrev under på den forpliktende samarbeidsavtalen Foto: Kristine Mellefoss.

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

04.09.2020

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Tirsdag signerte Oppfølgingstjenesten (OT) og NAV Vestfold og Telemark den praktiske samarbeidsavtalen som skal bidra at flere unge fullfører videregående opplæring, og at færre faller utenfor arbeidslivet.

En overordnet avtale mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og NAV Vestfold og Telemark ble i juni signert av NAV-leder Terje Tønnessen og fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal. Avtalen mellom Oppfølgingstjenesten og NAV, som ble signert denne uken, konkretiserer og iverksetter det forpliktende samarbeidet.   

Sammen om ansvaret 

Ved å inngå et forpliktende samarbeid, ønsker partene å redusere utenforskap og få flere unge i utdanning og jobb. 

- Skal vi lykkes med å redusere utenforskap, krever det stor innsats fra begge parter. Vi må ha et helhetlig blikk, et tett og godt samarbeid og god kjennskap til hverandres tjenester. Men ved å samordne innsats og ressurser får vi en stor verktøykasse som vil gjøre oss langt bedre rustet til å ta et felles ansvar, sier seksjonsleder for Oppfølgingstjenesten, Stein Aanes. 

Et helhetlig tilbud

Felles ansvar og samordnet innsats skal bidra til at ungdommene i større grad møter et samstemt hjelpeapparat som kan tilby rask, riktig og helhetlig bistand der de er. Målet er at ungdommene skal ha like muligheter til hjelp, uavhengig av hvor i fylket ungdommen bor.

- Avtalen definerer hvem som skal ha det koordinerende ansvaret. Det skal utarbeides én plan for ungdommene. Det innebærer at ungdommene kan fokusere på det samme målet, uavhengig om de er hos OT eller NAV. Samtykke fra ungdommene vil også åpne opp for bedre informasjonsutveksling, kommunikasjon og medvirkning, sier Eva Skage, teamleder i Oppfølgingstjenesten. 

Vil redusere utenforskap

Statistikken viser at det i enkelte områder i fylket er flere unge som står uten utdanning og arbeid enn landsgjennomsnittet. 

- Vi har dessverre utenforskap blant ungdom i flere av de store byene i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Med denne avtalen håper og tror vi at vi skal kunne sikre at ingen ungdommer glipper mellom OT og NAV, og at vi også kan gi god og samtidig hjelp mens de fortsatt har tilhørighet til skole eller bedrift. Avtalen er svært gjennomarbeidet. Nå skal vi jobbe for å få systemet rundt på plass slik at avtalen kan bli et praktisk verktøy for våre rådgivere og veiledere, og gi konkrete resultater for ungdommene våre, sier avdelingsdirektør i NAV Vestfold og Telemark, Tone Størseth. 

En praktisk avtale

Avtalen skal nå presenteres og implementeres som et praktisk oppslagsverk for rådgivere og veiledere av dem som har ført avtalen i pennen.Fra venstre Linda Bredesen, rådgiver NAV Vestfold og Telemark, Gro-Helen Lobben-Seth, teamleder Talenthuset og Eva Skage, teamleder Oppfølgingstjenesten.