Tar over gatebelysning og gang- og sykkelveier

Vestfold og Telemark fylkeskommune tar over veibelysning og gang og-sykkelveier fra kommunene
Vestfold og Telemark fylkeskommune tar over veibelysning og gang og-sykkelveier fra kommunene Foto: Martin Fagervold

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

08.03.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal overta deler av gang- og sykkelveiene og gatebelysningen som kommunene drifter i dag.

– Det oppleves lite rasjonelt at det er forskjellige eiere av ulike veiobjekter på samme veistrekning. I dag er det slik at kommunene har ansvaret for enkelte veilysanlegg og enkelte gang- og sykkelveier langs fylkesveinettet. 


Dagens ansvarsforhold er uhensiktsmessig og både kommunene og fylkeskommunen har lenge ønsket å rydde i forholdet, seksjonsleder for forvaltning i samferdsel miljø og mobilitet Rune Sundmark. 

Teamleder for forvaltning i samferdsel miljø og mobilitet Rune Sundmark er ønsker å få ryddet opp i eierforholdet på gang og- sykkelveier, samt veibelysning. Foto: Rolf Marthinsen 

Helt siden 90-tallet, da kommunene solgte ut egen kraftproduksjon, har kommunene sittet igjen med drift og vedlikeholdsansvar av gatebelysningen som E-verkene en gang etablerte. I tillegg har kommunene bygget gang- og sykkelveier langs fylkesveiene, og siden hatt ansvaret for driften av disse. Fylkets kommuner har i dag ansvar for cirka 100 km gang- og sykkelveier og 12.000 lyspunkter langs fylkesveiene. Fylkeskommunen har ansvar for 375 km gang- og sykkelveier og 17.000 lyspunkter. 


Et ønske fra kommunene


Første kommune som allerede har gitt fra seg gatebelysning er Vinje kommune. Fra 17. februar overtok fylkeskommunen drift og vedlikeholdsansvar for 22 lysmaster i Vest-Telemark. 


– Vi har hatt samarbeidsmøter med alle de 23 kommunene i fylket. I 13 av disse er dette en forholdsvis enkel prosess. Her skal vi bare ta over veibelysningen, hvilket kan gjøres administrativt. I de 10 resterende kommunene er det mer komplisert. I disse kommunene er det både veilys og gang- og sykkelveier som skal overføres fra kommunen. Samtidig skal noen strekninger med fylkesvei omklassifiseres og overføres til kommunen. Det vil si at prosessene også må behandles politisk. Først i kommunen, deretter i fylkeskommunen, hvor de formelle omklassifiseringsvedtakene skal gjøres, sier Sundmark.


Kostbar prosess


En slik overtakelse medfører ekstra kostnader både til drift og vedlikehold. I vinter har fylkeskommunen kartlagt og oppsummert hvor mye lys og gang- og sykkelveier som skal skifte eier. 


– Vi må ta kostnadene med å drifte og vedlikeholde dette, og det følger ingen midler fra med staten. Administrasjonen i fylkeskommunen har gjennom vinteren jobbet med de aktuelle kommunene, og vi opplever at kommunene ønsker dette. Likevel er vi avhengig av politisk vilje til å ta dette ansvaret og kostnadene det medfører for å få denne ordningen helt på plass, sier Sundmark.