Tester ut varelevering med lastesykkel

Mennesker på torget i Tønsberg står rundt og betrakter varesykkel med kasse bakpå.
Leder i Hovedutvalg for samferdsel fikk lov å prøve den nye sykkelen. Foto: Marit Synnes Lindseth

Av:

Marit Synnes Lindseth

Publisert:

24.09.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Skaperverkets sykkel «De ti bud» er på plass og kan tilby bærekraftig transport av varer i Tønsberg sentrum.

Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune er veldig glade for å være del av et pilotprosjekt som snart skal komme i gang.

Trafikksikkert og miljøvennlig

Håndtering av bylogistikk er en utfordring i de fleste byer, også i Vestfold. Dette gjelder særlig transport av varer, hvor plassmangel og dårlig fremkommelighet er typiske utfordringer. Fylkeskommunen har på bakgrunn av dette gjennomført en studie av hvordan bylogistikken fungerer og kan utvikles i våre byområder. Hensikten er å fremme trafikksikre, by- og miljøvennlige løsninger.

I prosjektet har vi også sett på utfordringer knyttet De ti bud - åpning av mobilitetsuka.jpgtil parkering for kommunale helsetjenester og andre mobile tjenesteytere.

Triveligere bymiljø

Pilotprosjektet «De ti bud» er et resultat av et samarbeid mellom fylkeskommunen, Tønsberg kommune og Frelsesarmeen.

Dette er en fin måte å få testet ut mulighetene for å få pakkeleveringer til butikkene i gatene rundt torget over på lastesykkel.

Dette vil fjerne tunge kjøretøy fra de mest attraktive og folksomme områdene i sentrum, og bidra til å skape et triveligere bymiljø.

 – Tønsberg kommune er svært glad for at fylkeskommunen har tatt initiativet til et samarbeid rundt bylogistikk, og at dette har resultert i et pilotprosjekt som kan bli veldig positivt for byen, sier Emilie Lassen Buen som har vært prosjektleder for utarbeidelse av mobilitetsplanen for Tønsberg.