Tid for å gi ansatte ny og tidsriktig kompetanse?

Blid dame i forkle med blokk
Bedrifter som trenger veiledning for å sende en BIO-søknad, er hjertelig velkomne til å kontakte en av rådgiverne i fylkeskommunens BIO-team. Det ligger lenke til kontaktinformasjon i saken under. Foto: Illustrasjonsfoto av Ridofranz / istock

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

27.08.2021

Oppdatert:

07.06.2022 kl.12.51

Ordningen med bedriftsintern opplæring (BIO) gir pengestøtte til bedrifter som vil styrke de ansattes kompetanse. I høst er søknadsfristene 15. september, 15. oktober og 15. november.

– Ny teknologi og kravet til «grønn bærekraft» stiller svært ulike og nye krav til hvordan varer og tjenester omsettes i samfunnet. Så langt har 140 bedrifter i Vestfold og Telemark benyttet seg av BIO-ordningen for å møte utfordringene med ny og tidsriktig kompetanse, sier Hans Jacob Edvardsen. 

Han leder BIO-teamet i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Teamet er tilgjengelig for alle bedrifter som trenger informasjon og veiledning for å søke om BIO-midler. 

Det blir tre søknadsfrister i høst, én hver måned. Så langt i år er det delt ut støtte for til sammen 18 millioner kroner. Det er 12 millioner kroner igjen til fordeling.

LES MER: Finn ut mer om hvordan du søker om BIO-midler

Ta kontakt for veiledning

Bedrifter som trenger veiledning for å sende en søknad, kan kontakte en rådgivere i fylkeskommunens BIO-team. Her finner du kontaktinformasjon

Hans Jacob Edvardsen forteller at støtte til bedriftsintern opplæring har hatt stor betydning for bedrifter i fylket. 

– Innovasjon og omstilling er ikke nødvendigvis lange, omfattende og krevende prosesser. Oftest er det enkle og konkrete, men gjennomtenkte grep som skal til. I BIO-ordningen ser vi ofte at enkle, «inkrementelle innovasjoner» bidra til kompetanse som trygger arbeidsplassen, samtidig som konkurransekraften økes, sier Edvardsen. 

Inkrementelle innovasjoner er mindre, trinnvise forbedringer av eksisterende produkter, tjenester, prosesser og organisasjoner. Det handler altså ikke alltid om de store og radikale innovasjonene.

Søk om BIO-midler

Søknadsfristene denne høsten er 15. september, 15. oktober og 15. november.