Tid for Ungdata!

Uken etter vinterferien starter gjennomføringen av årets Ungdata-undersøkelse i Vestfold og Telemark. Foto: Marita Nilsen

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

18.02.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fra og med mandag 1. mars får over 28 000 barn og unge i Vestfold og Telemark tilbud om å delta i årets Ungdata-undersøkelse.

Undersøkelsen gir barn og unge en unik mulighet til å fortelle om hvordan de har det, hva de er opptatt av og ikke minst hvordan korona-pandemien har påvirket dem det siste året.  

Ungdata-undersøkelsen er en nasjonal undersøkelse som kartlegger barn og ungdoms hverdag, trivsel og utfordringer. Vestfold og Telemark fylkeskommune har sammen med kommunene og skolene ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen i vår region.

Viktig tematikk

Ungdata-undersøkelsen kartlegger blant annet barn og unges forhold til skole, venner og foreldre, deres helse, trivsel og livskvalitet, mobbing, regelbrudd, vold og rus. Nytt i årets undersøkelse er at flere av spørsmålene går direkte på hvordan korona-pandemien påvirker dem.

Første felles undersøkelse i nytt fylke

Årets undersøkelse er den første felles Ungdata-undersøkelsen i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Til sammen vil elever fra samtlige ungdomsskoler og ved de aller fleste videregående skolene i fylket få tilbud om å svare på undersøkelsen i perioden fra 1. mars til 22. mars. I tillegg deltar elever i 5. 6, og 7. klasse i 11 kommuner på Ungdata Junior. 

- Ungdata-undersøkelsen er en omfattende og svært betydningsfull undersøkelse. Det er derfor veldig hyggelig å kunne konstatere at oppslutningen er stor, og at alle kommunene i fylket har takket ja til å delta. Nå håper vi at så mange elever som mulig svarer på undersøkelsen. Svarene deres gir oss viktig informasjon om hvordan barn og unge har det i fylket vårt, og vil derfor ha betydning for videre planer og tiltak i både fylkeskommunen og i kommunene fremover, sier leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Maja Foss Five.

Kvalitetssikret undersøkelse

Undersøkelsen gjennomføres på skolen, i skoletida. Det blir benyttet kvalitetssikrede, standardiserte spørreskjemaer. Forskningsinstituttet NOVA og det regionale kompetansesenteret innen rusfeltet KoRus-Sør har det faglige ansvaret, mens kommunene og fylkeskommunen står for den praktiske gjennomføringen i samarbeid med skolene. 

De første resultatene fra undersøkelsen vil bli offentliggjort i mai 2021.

For mer informasjon om Ungdata-undersøkelsen og tidligere resultater, se: ungdata.no