Tildeler midler til ny kunnskap

Abstrakt bilde, grønt og blått
To forskningsprosjekter fra Vestfold og Telemark tildeles til sammen 600 000 kroner i kvalifiseringsstøtte. Foto: Illustrasjon av bortonia / gettyimages

Av:

Heidi Jønholt / Charlotte N. Erikstad

Publisert:

12.10.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Regionale forskningsfond (RFF) Vestfold og Telemark tildeler nå totalt 600 000 kroner i kvalifikasjonsstøtte, og pengene går til to prosjekter innen grønn omstilling.

Vestfold og Telemark har ulike utfordringer og en bredde i næringslivet og offentlig sektor. Det er nå løyvd midler til to av tre søknader om regionale FoU-midler.

– Det er bredde i prosjektene. Det ser positivt ut med tanke på regionale mål om økt kunnskapsutvikling og prosjektutvikling rettet mot områder for grønn omstilling, slik at vi når en mer bærekraftig utvikling, sier Sven Tore Løkslid (Ap), styreleder i RFF Vestfold og Telemark.

Fristen for å søke om kvalifiseringsstøtte i denne runden var 1. september 2021. 

To prosjekter innen grønn omstilling

Det er bedriftene Funzionano AS og ScanSense AS som fikk tildelt midler i den siste søknadsrunden. Bedriftene får tildelt 300 000 kroner hver til kvalifiseringssprosjekter.

Kvalifiseringsprosjekter skal utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra fondet eller andre relavante ordninger.

LES MER: RFF Vestfold og Telemark finansierer små og store forskningsprosjekter

Neste frist for å søke om kvalifiseringsstøtte er 1. november 2021.

Mer om prosjektet til Funzionano AS

Mat- og drikkeemballasje er en samfunnsutfordring Funzionano AS har arbeidet med og fortsetter å arbeide med. Målet er redusert gassgjennomgang i flasker. 

Les mer om prosjektet

Belegning av plast- og polymerfilmer med en barrierelakk basert på Polyhedriske Oligomer SilSesquioxane - POSS - molekyler er en kjent teknologi, som også er patentert (WO 2005100469A1 - Polymer Composition). Patentet er basert på belegning av PET-flasker med et tynt POSS-lag/Funzionano(R)-nanopartikler for å redusere gassgjennomgangen. 

Vi ønsker nå å videreutvikle denne teknologien for bruk i fremstilling av de plastfilmer som inngår som gasstett barriere i gassflasker i komposittmateriale. Her er kravene til redusert gassgjennomgang enda større enn for emballasje til mat- og drikkevarer. 

I første rekke metoden for hvordan innblanding/påføring av POSS-molekyler /FunzioNano(R)-nanopartikler påvirker gassgjennomgangen i de aktuelle film-materialene. En optimalisering av POSS-molekylene mht. struktur og funksjonalisering er også aktuelt. 

I forbindelse med uttesting av POSS-molekylenes positive egenskaper mht. redusert gassgjennomgang for plastfilmer for flasker i komposittmaterialer, vil en innledende undersøkelse også for gassgjennomgang i plastmaterialer for mat- og drikkevareemballasje finne sted. 

Hensikten med det omsøkte kvalifiseringsprosjektet er å få frem et godt underlag for videre studier og prosessutvikling sammen med utvalgte kunder, som Hexagon Composites og Nammo.

Mer om prosjektet til ScanSense AS

ScanSense AS arbeider med lastsensorer og strukturell overvåkning av forankringssystemer innen havvind og andre offshore installasjoner. Tildeles midler til utvikling av ny sensorteknologi gjennom måling av tøyning som tilbyr høy følsomhet og stabilitet over lang tid i utfordrende miljøer. 

Les mer om prosjektet

ScanSense er en hovedleverandør av lastsensorer til marine-, flytende havvind, samt olje- og gassindustrien. Prosjektet har som mål å ta frem ny sensorteknologi slik at bedriften står best mulig rustet til å møte fremtidens krav innenfor strukturell måling. Dette er viktig for å møte konkurransen fra et internasjonalt marked med høy grad av utvikling. Hovedutfordringer er å finne nye tekniske løsninger for måling av tøyning som tilbyr høy følsomhet og stabilitet over lang tid i utfordrende miljøer.

Hovedmarkedet som prosjektet retter seg mot er strukturell overvåkning av forankringssystemer på havvind og andre offshore installasjoner. Målet er å ta frem en teknologi som løser de tekniske utfordringene, samtidig som de samlede investerings- og operasjonskostnadene holdes nede. Samlet vil dette kunne hjelpe industrien med å utvikle bærekraftige løsninger innen fornybar energi. Teknologien vil også kunne benyttes for strukturell overvåking av kritisk infrastruktur.

Kontinuerlig strukturell overvåking blir i stadig økende grad brukt for å estimere slitasje og andre skader, samt forutse vedlikehold og inspeksjonsbehov. Dette reduserer operasjonskostnadene, samtidig som sikkerheten økes. Strukturell overvåkning bidrar også til at man kan designe mindre konservativt og derfor redusere materialforbruket og investeringskostnadene.

Den siste av søkerne til kvalifiseringsstøtte i denne runden, blir av fondstyret bedt om å endre søknaden og søke på nytt om midler.

Regionale forskningsfond (RFF)

RFF Vestfold og Telemark skal finansiere prosjekter som bidrar til høy grad av ny kunnskapsutvikling og høy grad av utvikling innen bedrifter og offentlig sektor i fylket. 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Lill Irene Cressey
Leder for sekretariatet