Tilpasser veien til fagbrev så flere kan lykkes

- En dag fikk jeg tilbud om skole- og utplasseringsplass og et nytt løp til taktekker. Jeg kastet meg på, og har ikke angret et sekund, sier Tam Chi Dinh (30), en av dem som er på vei mot et fagbrev. Foto: Tam Chi Dinh

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

25.03.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

I dag er det for mange innbyggere i fylket vårt som hverken er i arbeid eller utdanning. Flere tilbud er i gang for å gjøre noe med dette, og ett av dem er nybrottsarbeidet «fleksibel fagopplæring».

I fjor høst startet Færder videregående skole opp et helt nytt tilbud innen tak- og membrantekkerfaget som kombinerer teoretisk og praktisk opplæring. Rekruttering til opplæringstilbudet skjer i samarbeid med NAV, og opplegget er nytt av sitt slag i Norge.

Fleksibel fagopplæring er et tilbud til voksne over 19 år som ikke har fullført videregående opplæring eller har behov for omskolering. Etter å ha fullført et sikkerhets- og HMS-kurs i oktober, gikk 12 kandidater mellom 20-30 år rett ut i praksis i bedrifter. Og med det var fleksibel fagopplæring i gang.

- Har ikke angret et sekund

Tam Chi Dinh (30) er blant dem som er på vei mot et fagbrev i tak- og membrantekkerfaget. Han har fått praksisplass i bedriften Protan Entreprenør AS. I januar startet han på Vg1 ved Færder videregående skole. Der har han teori tre dager i uka og praksis i lærebedriften de to andre dagene. 

- Jeg visste ikke hva jeg skulle ganske lenge, har prøvd masse forskjellig og droppet ut fordi det ikke var interessant. En dag fikk jeg tilbud om skoleplass og utplasseringsplass og et nytt løp til taktekker. Jeg kastet meg på, og har ikke angret et sekund. Vi har flinke lærere på skolen og et godt klassemiljø som gjør det trygt og morsomt å lære, sier Tam Chi Dinh, og fortsetter:

- I Protan, hvor jeg er utplassert to ganger i uka, er det sinnssykt godt arbeidsmiljø og skikkelig flinke folk. Ja, jeg har spurt om lærlingplass og det virker som det er store muligheter for det etter at jeg har fullført Vg1/Vg2.

Fleksibel fagopplæring er organisert etter en såkalt vekslingsmodell, hvor kandidatene får mulighet til å kombinere praktisk og teoretisk opplæring. Det skal være mulig å oppnå et fagbrev i løpet av tre år eller kortere, avhengig av tidligere arbeidserfaring og utdanning.

Nybrottsarbeid i nasjonal sammenheng

Det var i fjor høst NAV og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark inngikk en helt ny type samarbeidsavtale. De to offentlige aktørene gjør nå en felles innsats, med dedikerte ansatte, for at flere kan gjennomføre videregående opplæring og få fagbrev eller svennebrev.

Tidligere har samarbeidet vært løsere, men nå er det inngått en avtale om et offentlig-offentlig samarbeid som er mer forpliktende. Dette er nybrottsarbeid i nasjonal sammenheng. 

- Fylkeskommunen er på offensiven for å tilby mer tilpassede opplæringsløp. Vi vil styrke kompetansen til den enkelte, for å redusere utenforskapet i fylket. Vi må trå til og gi mulighet for mer fleksible opplæringstilbud. Jeg har stor tro på at nye former for samarbeid med sentrale aktører som NAV, kommunene og andre er veien å gå. Vi utfordrer systemet litt og setter behovene til det enkelte menneske først, sier fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson. 

Målet for arbeidet er klart, nemlig å redusere andelen unge og voksne som havner utenfor arbeid eller utdanning i Vestfold og Telemark. Tall fra NAV for februar viser totalt 15 436 arbeidssøkere i fylket, og blant disse er 4 319 personer under 30 år. 

- NAV ser et økende utenforskap i fylket. Veien til å få, og til å bli i arbeid, er hovedsakelig gjennom økt og riktig kompetanse. Det er behov for arbeidskraft i mange sektorer fremover, spesielt for fagarbeidere og folk med høyere utdanning. Tett samarbeid mellom NAV, utdanningsaktørene og arbeidslivet er nøkkelfaktorer i dette arbeidet, sier Terje Tønnessen, direktør ved NAV i Vestfold og Telemark.

Styrer etter bedrifters behov for kompetanse 

Selve hovedideen er å starte opp tilbud om fleksibel fagopplæring der næringslivet trenger fagarbeidere. Tak- og membrantekkerfaget er et fag med gode jobbmuligheter. Neste fagbrevtilbud starter etter planen opp seinere i år innen kjemiprosess og laboratoriefaget. 

Hilde Claussen, daglig leder av Opplæringskontoret for håndverksfag, forteller om et stort behov for fagarbeidere framover. 

- Vi ble spurt hvilket fag som trenger kompetanse, og vi har flere fag som trenger det, men tak- og membrantekkerfaget var ett av fagene der bedriftene nå virkelig ser de må satse på å lære opp ungdom, sier Claussen.

Hun forteller at prosjektet har endret seg litt underveis, og at og noen kandidater har gått over til ventilasjons- og blikkenslagerfaget som ligger under samme Vg2-løp. 

- Vi håper dette prosjektet gjør at flere unge får øynene opp for hvilke muligheter som ligger i disse fagene, og vil søke et Vg2 KEM-fag (klima, energi og miljø). De som får dette til og syntes det er gøy, vil få tilbud om læreplass. Kompetansebehovet i fagene er stort, og det er gode jobbmuligheter i tiden som kommer, sier Hilde Claussen.

Samarbeider bredt om tilbud

Videregående skoler, NAV, opplæringskontor og bedrifter er viktige aktører for å kunne gi kandidater et tilbud om fleksibel fagopplæring. 

Skolene stiller med et tilpasset, komprimert opplæringsopplegg. Opplæringskontorene bidrar med å finne praksissted og læreplass. Bedriftene tar imot kandidater både i praksis og i lære. NAV har ansvar for å rekruttere og følge opp kandidatene gjennom hele opplæringstiden, sammen med en egen veileder ved skolen. 

- Tilbudet er organisert slik at kandidatene kan kombinere praktisk og teoretisk opplæring. Vi har jobbet med å få til en god modell for dette og har ansvaret for den påkrevde opplæringen. I dette samarbeidsprosjektet har vi på kort tid skreddersydd et godt opplegg, sier Ole Haug, avdelingsleder for Lærlingskolen ved Færder videregående skole.