Vi lyser ut tilskudd til landbruk

Foto: Melsom VGS

Av:

Nikoline W. Halvorsen

Publisert:

20.02.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser nå ut tilskudd til landbruket. Midlene er knyttet til tilskuddsordningene Rekruttering og kompetanseheving og Regionale tilretteleggingstiltak.

– Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket, forteller Karl-Otto Mauland, rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune.  

Tilskudd til Rekrutterings- og kompetansetiltak

Fylkeskommunen ønsker å bidra til økt rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Målgruppen for midlene er etablerte og potensielle næringsutøvere, som kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og naturbruksskoler registrert i Enhetsregisteret.

Søknadsfristen er 6.mars 2020, og har en tilskuddsramme på kr 940 000. 

Du finner mer informasjon om RK-midlene og søknadskriterier her.

Tilskudd til Regionale tilretteleggingstiltak

Midlene er ment for å legge til rette for regional næringsutvikling og har som mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Det er kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret som kan søke midlene. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan og søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Søknadsfristen for midlene til Regionale tilretteleggingstiltak er kontinuerlig. Tilskuddsrammen for 2020 er på kr 3 230 000.

Du finner mer informasjon om RT-midler og søknadskriterier her.

Har du spørsmål om tilskuddsordningne og ønsker å komme i kontakt med oss, når du Karl-Otto Mauland på telefon 995 95 368, eller e-post karlotto.mauland@vtfk.no.

Det er også mulig å kontakte fagrådgivere hos Fylkesmannens landbruksavdeling.