Tilskudd til skjærgårdstransport

Det skal deles ut 1 million kroner til skjærgårdstansport. Foto: VTFK / Marita Nilsen

Av:

Marita Nilsen

Publisert:

08.01.2020

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser ut tilskudd til transport i skjærgården for rutegående båter rettet mot turisme og fritidsreiser. Tilskuddspotten er på 1 million kroner.

– Målet med ordningen er å øke muligheten for besøkende å komme ut i skjærgården, og binde sammen prioriterte leder og attraksjoner, sier Tore Strømsodd, leder for næring og entreprenørskap i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Søknadsfrist 21. januar 2020

Det er to prioriterte båtstrekninger Helgeroa – Langesund og Tønsberg – Verdens Ende. Det vil bli vurdert søknader ut over de to prioriterte strekningene dersom tilskuddspotten tillater det.

– Dette tilbudet er ment for de som ikke har båt men som ønsker å oppleve skjærgården vi har å by på. Fristen for å søke er 21. januar 2020, sier Karl-Otto Mauland, ansvarlig for tilskuddsordningen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

I løpet av året skal det vurderes om ordningen skal gjøre mer permanent. Ordningen gjelder ikke båtruter som allerede kjøres på oppdrag fra offentlig virksomhet.

Kriterier for å søke:    
  • Private og/eller offentlige aktører kan søke
  • Det er opp til søker å vurdere rute, anløpssteder og kapasitet
  • Det kan gis et grunntilskudd på inntil 60% samlet offentlig støtte.
  • Støtte gis etter regler om bagatellmessig støtte, jfr. Kommisjonsforordning nr. 1407/2013. Maksimalt offentlig tilskudd kan ikke overstige regler for bagatellmessig støtte
  • Billettinntekter tilfaller søker i sin helhet
  • Nødvendige avtaler med anløpssteder, parkering ol. må dokumenteres
  • Persontransport med fartøy i rute mot vederlag, er løyvepliktig i henhold til Yrkestransportloven §7 og Yrkestransportforskriften §24 - §36. Fylkeskommunen er løyvemyndighet
  • Det må dokumenteres at nødvendige passasjersertifikater, registeringer, godkjenninger og forsikringer for å drive persontransport er i orden.
  • Det er søkers ansvar å sørge for markedsføring av tilbudet

Søknad sendes: post@vtfk.no

Mer om tilskudd her.

Karl-Otto Mauland
Rådgiver