Tilskudd til transport i skjærgården 2021

Tilskuddspotten er på 1 million kroner for 2021. Søk innen 5. februar på søknadsportalen regionalforvaltning.no Foto: Unn-Kristin Jørgensen, Langesund

Av:

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert:

25.01.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser med dette ut tilskudd til «Transport i skjærgården» rettet mot rutegående turisme og fritidsreiser.

Målet med ordningen er å øke muligheten for besøkende å komme ut i skjærgården, og binde sammen prioriterte leder og attraksjoner. Tilskuddet er ikke et vederlag for en ytelse, men økonomisk støtte for etablering av en ønsket næringsaktivitet.

Det er to prioriterte strekninger: Helgeroa – Langesund og Tønsberg – Verden Ende. Det vil bli vurdert søknader ut over de to prioriterte strekningene dersom tilskuddspotten tillater det.

Ordningen gjelder ikke båtruter som allerede kjøres på oppdrag fra offentlig virksomhet.

Tilskuddspotten er på 1 million kroner for 2021. Søknadsfrist: 5. februar.

Kriterier:

  • Private og/eller offentlige aktører kan søke
  • Det er opp til søker å vurdere rute, anløpssteder og kapasitet
  • Det kan gis et grunntilskudd på inntil 60% samlet offentlig støtte.
  • Støtte gis etter regler om bagatellmessig støtte, jfr. Kommisjonsforordning nr. 1407/2013. Maksimalt offentlig tilskudd kan ikke overstige regler for bagatellmessig støtte
  • Billettinntekter tilfaller søker i sin helhet
  • Nødvendige avtaler med anløpssteder, parkering ol. må dokumenteres
  • Persontransport med fartøy i rute mot vederlag, er løyvepliktig i henhold til Yrkestransportloven §7 og Yrkestransportforskriften §24 -§36. Fylkeskommunen er løyvemyndighet
  • Det må dokumenteres at nødvendige passasjersertifikater, registeringer, godkjenninger og forsikringer for å drive persontransport er i orden.
  • Det er søkers ansvar å sørge for markedsføring av tilbudet

Søknadsskjema

Søknader som ikke er sendt inn via forvaltningsportalen «Regionalforvaltning.no» vil ikke bli behandlet. Her finner du lenke til søknadsprotalen Regionalforvaltning.no.

Kontaktperson

Rådgiver Karl-Otto Mauland i sektor for næring, innovasjon og kompetanse.

E-post: karlotto.mauland@vtfk.no.

Mobil: 99 59 53 68

Karl-Otto Mauland
Rådgiver