Lyser ut to stillinger som fylkesdirektør / prosjektleder

Vår i løvskog
Fristen for å søke på stillingene som fylkesdirektør / prosjektleder er 22. august. Foto: Dag G. Nordsveen

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

08.07.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Nå er stillingene som fylkesdirektør / prosjektleder for nye Telemark fylkeskommune og nye Vestfold fylkeskommune lyst ut. Søknadsfristen er 22. august.

Stortinget har vedtatt å dele Vestfold og Telemark fylke. To nye fylkesting velges i det ordinære kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023, og de nye fylkeskommunene skal være i drift fra 1. januar 2024. 

Stillingen som fylkesdirektør / prosjektleder vil ha det overordnede ansvaret for å bygge og utvikle en organisasjon som skal være operativ fra 2024. Fra 1. januar dette året går prosjektlederen inn i stillingen som fylkesdirektør.

Vil du lede etableringen og driften av nye Telemark fylkeskommune?

– Vi ser etter en samlende, trygg og motiverende leder som vil være med og bygge nye Telemark fylkeskommune. Fylkeskommunen skal både bli en god og motiverende arbeidsplass og en viktig samarbeidspartner for å løse samfunnsutviklerrollen, sier Tone Berge Hansen (Ap), leder av hovedutvalg Telemark. 

Les stillingsannonsen på nettsidene til Mercuri Urval.

Vil du lede den administrative etableringen og utviklingen av nye Vestfold fylkeskommune?

– Når vi skal bygge Vestfold fylkeskommune, ser vi etter en som er trygg i rollen som leder, med god forståelse for samfunnsoppdraget. Vi ser etter en som har ambisjoner på vegne av fylkeskommunen, og som kan bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som samarbeidspartner for kommunene. Samtidig ønsker vi oss en leder som er opptatt av samarbeid og utvikling, med evne til å lytte og som er god på kommunikasjon, sier Mette Kalve (Ap), leder av hovedutvalg Vestfold.

Les stillingsannonsen på nettsidene til Mercuri Urval.

Politisk styrt rekrutteringsprosess

Det er de folkevalgte som ansetter den øverste administrative lederen i fylkeskommunen. Derfor er rekrutteringen en politisk prosess. Mercuri Urval bistår i rekrutteringsprosessen.

Fylkestinget har vedtatt å sette ned to tilsettingsutvalg med totalt fire folkevalgte medlemmer fra hvert av hovedutvalgene. 

LES MER: Rekrutterer to fylkesdirektører 

Lederen av hovedutvalg Telemark, Tone Berge Hansen, leder tilsettingsutvalg i Telemark. Lederen av hovedutvalg Vestfold, Mette Kalve, leder tilsettingsutvalget i Vestfold. 

To tillitsvalgte følger hver sin rekrutteringsprosess. Olaug Skau (Fagforbundet) og Anders Alexius Gryting (Utdanningsforbundet) følger prosessen i Telemark. Mariann Nilsen (Utdanningsforbundet) og Monica Hansen (Fagforbundet) følger rekrutteringsprosessen i Vestfold.

Har du spørsmål om stillingene?

Spørsmål rettes til Mercuri Urval:

Gro Reinertsen tlf. 97559058 / gro.reinertsen@mercuriurval.com

Ole Petter Bratteberg tlf. 97559036 / olepetter.bratteberg@mercuriurval.com

Alle forespørsler vil bli behandlet konfidensielt.

Vi bygger nye fylkeskommuner

Følg prosessen med å forberede deling og bygging av Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.