To merknader til fredningsforslag

Vestfold og Telemark fylkeskommune forslår å frede Herman Sachnowitz' barndomshjem i Larivk. Adresse er Sveins gate 15.
Vestfold og Telemark fylkeskommune forslår å frede Herman Sachnowitz' barndomshjem i Larvik. Adresse er Sveins gate 15. Foto: Siv Abrahamsen

Publisert:

04.07.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Herman Sachnowitz' døtre og dagens eiere er glade for fylkeskommunens fredningsforslag.

De to døtrene til Herman Sachnowitz har svart, og de er begge glade for fredningsforslaget. De bor i dag utenlands, men levde sine første år i Larvik, før familien flyttet til Oslo i 1965.

Eierne av Sveins gate 15 har også sendt inn merknad på kunngjøringen, og de er som kjent positive. 

- Eierne har fått mange positive tilbakemeldinger fra både kjente og ukjente, som synest dette er et godt tiltak, sier Siv Abrahamsen i Vestfold og Telemark fylkeskommune, rådgiver på seksjon for kulturarv. 

Se kunngjørngen om fredningsforslaget her. 

Fristen for å komme med merknad til kunngjøringen var 1.juli. Etter sommeren tar Abrahamsen opp igjen arbeidet med fredningssaken. 

- Da må vi utarbeide et forslag, det blir sendt på høring og offentlig ettersyn til høsten. Larvik kommunes politikere må behandle saken, før den blir endelig vedtatt av Riksantikvaren, forklarer hun. 

Les mer om Sachnowitz hjem og fredningsforslaget her.

Fredningen av Sveins gate 15 i Larvik er del av et stort arbeid Riksantikvaren gjør med å frede kulturminner knyttet til nasjonale minioriteter. 

Deportasjonsmonumentet “Sted for erindring” på Filipstadkaia og den jødiske gravlunden i Sofienbergparken i Oslo er foreslått fredet. Riksantikvaren har satt høringsfrist for dette arbeidet til 23. august 2022

Se forslaget til Riksantikvaren her 

 


Emneord:

Kulturarv