Trafikklysmodellen gjeninnføres i videregående skole

Illustrasjonsbilde av koronavirus
Foto: Mostphotos/WildMedia

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

08.12.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fra og med torsdag 9. desember gjeninnføres trafikklysmodellen og grønt tiltaksnivå på alle videregående skoler.

Barn og unge skal i størst mulig grad skjermes mot konsekvensene av tiltakene, og innføringen av grønt nivå i skolen betyr at opplæringen går som normalt, men med enkelte tilpasninger.

Smittevern på grønt nivå

Grønt nivå i skolen innebærer følgende tiltak: 

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og normalt renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Avstand mellom ansatte
  • Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

Grunnleggende smittevernråd

De grunnleggende smittevernrådene skal følges: 

 1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Når skal du bli hjemme?

Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan elever gå på skolen når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Personer som får påvist korona skal isolere seg. Se også Utdanningsdirektoratets informasjon om korona og veileder for smittevern i videregående skole.

Opprettholder testing

Regjeringen anbefaler at kommunene fortsetter med jevnlig testing på skoler med høyt smittetrykk. Jevnlig testing på skoler har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å redusere smitte blant elever. Testing er mer effektivt enn bruk av kontaktreduserende tiltak i skolene fordi det fanger opp smitte uavhengig av hvordan og når barn og unge blir smittet.

Justering av tiltaksnivået

Lokale helsemyndigheter i kommunene vurderer fortløpende behovet for å heve tiltaksnivået til gult eller rødt nivå lokalt.  


Emneord:

Koronavirus