Trafikkomlegging på Klokkerjordet i Sande

Ny midlertidig gang- og sykkelvei når søndre rundkjøring settes i drift. Foto: Vidar Tangen/Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Freddy S. Fagerheim

Publisert:

08.03.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Mandag 15. mars settes den første av de permanente rundkjøringene i drift, og det blir endret mønster for alle trafikanter

Rundkjøringen som nå settes i drift, er ikke ferdig, men for å komme videre inn i neste fase av prosjektet er vi nå avhengig av å endre trafikkmønsteret på Klokkerjordet i den delen som er nærmest bensinstasjonen. Det betyr at den søndre rundkjøringen tas i bruk.

To kryssinger for gående

Mandag 15. mars starter omleggingen av trafikken, og da blir det to kryssinger for dem som kommer fra Sandebuktveien og som skal til for eksempel Sande ungdomsskole eller Haga barneskole. Det vil bli fartsdempende tiltak og 30 km/t inn mot rundkjøringen, og det vil være to trafikkvakter på stedet om morgenen og om ettermiddagen når det er flest elever som beveger seg i området.

Vær en våken bilist

Siden det er en helt ny rundkjøring som nå settes i trafikk, betyr det endret kjøremønster også for dem som sitter bak rattet i et kjøretøy. Derfor ber vi alle om å være ekstra oppmerksomme på det nye kjøremønsteret. Det blir kanskje litt som å komme til et fremmed sted for noen, så selv om du har kjørt der i «alle år», ber vi deg være tålmodig, for det tar alltid litt tid å lære seg noe nytt. Også Kirkesanger Pedersens vei stenges nå. Den gamle veien skal fjernes, og den nye og permanente fv. 313 skal bygges. Nordre del av anlegget ved anleggskontoret vil være uforandret inntil videre. 

Videre fremdrift

En av to nye rundkjøringer er nå etablert, men det skal fremdeles rives ei bru og bygges om med ny og permanent rundkjøring i nord. Den gamle undergangen skal rives, og det skal lages en ny undergang for gående og syklende. I tillegg skal altså Gamle sørlandske fjernes fra Klokkerjordet og flyttes til det som er Kirkesanger Pedersens vei i dag. Arbeidet er ventet å pågå frem til i høst.

Derfor dette prosjektet

Tidligere Sande kommune utviklet konseptet og ønsket at Sande sentrum skulle bli en urbanlandsby. Klokkerjordet øst i Sande sentrum skulle bli en del av dette. Men siden Gamle sørlandske går rett gjennom området, vedtok kommunestyret i 2015 at veien måtte flyttes lengre øst. Dermed blir det som i dag er Kirkesanger Pedersens vei (Hagaveien), den nye og permanente fylkesveien når prosjektet er ferdig. Siden det er en fylkesvei som skal flyttes, er det Vestfold og Telemark fylkeskommune som er ansvarlige for prosjektet. Entreprenør er Br. Thorkildsen AS, og de vil stå for de fysiske arbeidene på Klokkerjordet.