Trafikksikkerhetsprisen til elevrådet på Mesterfjellet skole

To jenter i forgrunnen av bildet holder et maleri og en sjekk. Tre menn står bak. Alle ser i kamera.
Stella Malmquist Andersen og Juweria Ali Abdi tok viser frem kunstverket og sjekken de mottok på vegne av elevrådet. Foto: Hanna Hekkelstrand

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

21.06.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Juweria Ali Abdi og Stella Malmquist Andersen tok imot prisen på vegne av elevrådet, foran en stappfull skolegård torsdag i forrige uke.

–Det er motiverende bare å se hvor stolt rektor blir, sier de to jentene

Arve Høiberg, som er leder i fylket trafikksikkerhetsutvalg, delte ut prisen.

–Engasjerte unger fortjener pris og masse oppmerksomhet. God trafikksikkerhet starter med de som er mest utsatt, og det er ungene selv, sier Høiberg.

Trafikksikkerhetsprisen.jpg

Spennende og meningsfylt

Prisen består av et kunstverk og en sjekk på 45.000 kroner. Rektor kunne forsikre at bildet vil henge godt synlig på skolen, og at elevrådet vil få disponere premiepotten.

–Vi var ikke forberedt på å vinne, vi syns det var stort nok å bli nominert, smiler de to jentene.

De to jentene syns det er spennende å ha noe meningsfylt å jobbe for. De legger heller ikke skjul på at det er moro å bli gjort stas på.

–All bekreftelse på at man gjør noe bra er motiverende. Det har hele veien fått oss til å jobbe videre. Det er motiverende bare å se hvor stolt rektor blir, sier de to.

Trafikksikkerhetsprisen2.jpg

Systematisk og konkret

Ungdommene har jobbet svært systematisk for å gjøre skoleveien tryggere for elevene. De har blant annet gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan elevene kommer seg til skolen, hvorfor de eventuelt blir kjørt, og om de føler seg trygge på skoleveien. På denne måten fant elevrådet ut hvor elvene følte seg minst trygge, og tok kontakt med veieier for å diskutere forbedringer. Dette har blant annet resultert i at det har blitt grønn mann lenger i to fotgjengeroverganger i nærheten av skolen.    

Både rektor Reidar Wiik og ordfører Erik Bringedal var tydelig imponert over det ungdommene har fått til.

–Jeg er veldig imponert over arbeidet disse ungdommene har lagt ned. Systematikken og engasjementet i arbeidet deres er imponerende, og det gjør meg stolt. Det at så unge mennesker er opptatt av trafikksikkerhet gagner absolutt alle, sier Bringedal.

Trafikksikkerhetsprisen3.jpg