Lyser ut lederstillinger i Vestfold

Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: alvarez / Getty Images

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

08.02.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Nye Vestfold fylkeskommune søker profesjonelle, inkluderende og modige ledere, som motiveres av å bygge en ny organisasjon. Tre lederstillinger lyses nå ut med søknadsfrist 27. februar.

Direktør for utdanning og tannhelse

Stillingen skal sammen med seksjonsledere, tillitsvalgte og ansatte, ivareta det helhetlige fylkeskommunale ansvaret for videregående opplæring og utvikling. Sektoren er viktig for at fylkeskommunen skal nå målsettingene om redusert utenforskap og økt inkludering. Det forventes at sektoren samarbeider bredt både internt og eksternt.

Tannhelse og forebygging skal gi et godt tannhelsetilbud til innbyggerne etter lov om tannhelsetjenesten. Det er fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, og det samarbeides tett med helsevesen, barnehager, skoler og barnevernstjenester. Vi har 14 tannklinikker med klinikkledere. 

Les mer om stillingen: Direktør – Utdanning og tannhelse

Direktør for samfunnsutvikling

Sektoren skal utnytte mulighetsrommet i Vestfold fylkeskommunes samfunnsoppdrag og derigjennom være en kompetent og relevant regional samarbeidspartner innen klima og grønn omstilling. De fire seksjonene i sektoren vil være: samfunn og plan, klima og næring, kultur og kulturarv

Les mer om stillingen: Direktør – Samfunnsutvikling 

Stabsleder for organisasjon og digitalisering

Digital transformasjon, organisasjonsutvikling og kulturbygging er viktig i bygging av nye Vestfold fylkeskommune. Ansvaret for disse viktige områdene er tillagt denne stabsavdelingen.

Les mer om stillingen: Stabsleder – Organisasjon og digitalisering 

Vi bygger nye Vestfold fylkeskommune

Arbeidet med å dele Vestfold og Telemark fylkeskommune pågår for fullt. I kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023 velges representanter til Vestfold fylkesting. 

« Fylkeskommunens samfunnsoppdrag er viktig for den regionale utviklingen og for tjenester til innbyggere og samarbeidspartnere. Dette skal vi ivareta på en god måte, og jeg oppfordrer både ansatte i dagens fylkeskommune og eksterne kandidater til å søke på de ledige stillingene.»

- Toril Eeg, prosjektleder for nye Vestfold fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune etableres fra 1. januar 2024. Les mer om byggingen av nye Vestfold fylkeskommune

Nye Vestfold fylkeskommune

Les om prosessen med å bygge nye Vestfold fylkeskommune. Her finner du også kunnskap om det nye fylket i form av kart, statistikk og analyse.

Spørsmål om stillingene

Spørsmål om stillingene kan rettes til Mercuri Urval (MU) v/ Ole Petter Bratteberg (mobil 975 59 036) eller Toril Eeg, prosjektleder og påtroppende fylkesdirektør (mobil 911 55 556). Alle forespørsler vil bli behandlet konfidensielt.