Trenden fortsetter: Flere søker yrkesfag

Søkertallene til videregående opplæring i Vestfold og Telemark viser at 54 prosent av søkere til Vg1 har søkt yrkesfag.
Søkertallene til videregående opplæring i Vestfold og Telemark viser at 54 prosent av søkere til Vg1 har søkt yrkesfag. Foto: Illustrasjon: Paal-Andre Shcwital

Publisert:

03.03.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Totalt er det 15 243 søkere til videregående skole og 2030 til bedrifter i Vestfold og Telemark fylke per 1. mars 2023.

På samme tidspunkt i fjor var det 15 093 søkere til videregående skole og 1919 til bedrifter i fylket.

Blant årets søkere til videregående skoler kommer 567 fra andre fylker.

Søkere til Vg1

Til Vg1 er det i år 5961 søkere. Av dem har 3194 søkt yrkesfag og 2767 søkt studieforberedende fag. Det betyr at 54 prosent av søkere til Vg1 har søkt yrkesfag, mens 46 prosent har søkt studieforberedende fag.

Tallene viser at oppgangen i søkere til yrkesfag fortsetter.

I år, som i fjor er det gode søkertall til «teknologi- og industrifag». «Salg, service og reiseliv», det fireårige løpet med yrkes- og studiekompetanse har en oppgang i søkertall fra i fjor. Innen «medier og kommunikasjon» er det en markant nedgang i søkere, med nesten 33 færre søkere. 

Kjønnsmessig fordeler det seg slik:

  • Helse og oppvekstfag – kvinner 87%, menn 13%
  • Bygg og anleggsfag – kvinner 10%,  menn 90%
  • Teknologi og industrifag – kvinner 19%, menn 81%
  • Studiespesialisering -  kvinner 58%, menn 42%

Antall søkere til Vg1 utdanningsprogram med prosentvis fordeling

Utdanningsprogram 

2021 

 

2022 

 

 

 

2023

 

Studiespesialisering 

2051 

34% 

1807 

30% 

1861

31,5%

Kunst, design og arkitektur 

121 

2% 

158 

3% 

131

2%

Idrettsfag 

516 

8% 

505 

8% 

516

9%

Musikk, dans og drama 

179 

3% 

164 

3% 

165

3%

Medier og kommunikasjon 

117 

2% 

127 

2% 

94

1,5%

Helse- og oppvekstfag 

886 

15% 

812 

14% 

781

13%

Elektrofag 

429 

7% 

499 

8,5% 

444

7,5%

Salg, service og reiseliv 

216 

4% 

284 

5% 

364

6%

Teknologi- og industrifag 

576 

9% 

645 

11% 

672

11,5%

Naturbruk 

140 

2% 

139 

2% 

127

2%

Bygg- og anleggsteknikk 

384 

6% 

373 

6% 

369

6%

Restaurant- og matfag 

170 

3% 

134 

2% 

131

2%

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 

 

111 

 

2% 

 

143 

 

2,5% 

 

135

 

2%

Informasjonsteknologi og medieproduksjon 

178 

3% 

203 

3% 

171

3%

 

Søkere til Vg2

Vg2 «Ambulansefag» er som tidligere år veldig godt søkt. Her fordeles noen av plassene ved både Thor Heyerdahl videregående skole og Skogmo videregående skole til voksne søkere over 25.

Vg2 «Industriteknologi» har en nedgang i søkertall.

Vg2 «Kjemiprosess- og laboratoriefag» er det flere søkere enn plasser. Begrensninger på fremtidige læreplasser gjør at det kan bli større konkurranse for å komme inn.

Vg2 «Maritime fag» har dobbelt så mange søkere som plasser. I tillegg kjøper andre fylker plasser av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Til «kombiklassene» har vi totalt 155 søkere. En stor oppgang fra 55 søkere i fjor, som kan ha sammenheng med at fylkeskommunen tok imot flere elever fra Ukraina. «Kombiløpet» er et tilbud til minoritetsspråklige som ønsker mer opplæring på grunnskolen og som samtidig kan ta fag på videregående nivå. Alle vil få tilbud om plass.

Fag- og yrkesopplæring  

Det er 2030 søkere til læreplasser i Vestfold og Telemark fylkeskommune i 2023, fra eget fylke. Det er 111 flere enn i 2021. I tillegg er det 71 søkere fra andre fylker.  

− Bransjene melder om ledige læreplasser. Arbeidslivet som henter lærlinger fra programområdene restaurant- og matfag, bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifagene er de som i særlig grad sier de trenger flere lærlinger. Vi er glade for at det er en økning i antall søkere innenfor industrifagene og bygg- og anleggsfagene, sier seksjonsleder for fag- og yrkesopplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Kristina Rabe. 

Av de 2030 søkerne fra eget fylke er det 1692 som har ungdomsrett (alder 16-24), og 338 voksne (voksenrett eller brukt opp (ikke rett)). De fleste voksne er mellom 19 og 30 år, og eldste søker i år er 58 år.  

 

Utdanningsprogram  

2022 

2023 

Differanse antall 

Bygg- og anleggsteknikk  

358 

448 

+90 

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 

34 

37 

+3 

Håndverk, design og produktutvikling 

-5 

Elektro og datateknologi 

278 

284 

+6 

Helse- og oppvekstfag  

415 

389 

-26 

Naturbruk  

36 

35 

-1 

Restaurant- og matfag  

121 

85 

-36 

Salg, service og reiseliv  

149 

152 

+3 

IT og medieproduksjon 

82 

94 

+12 

Teknologi- og industrifag 

439 

504 

+65 

 Totalt  

1919 

2030 

+ 111 

 

Vestfold og Telemark fylkeskommune formidler alle søkere fra eget fylke til de lærebedriftene og opplæringskontorene som er registrert godkjent hos fylkeskommunen. 
 
Alle søkere til læreplass oppfordres til å være aktive ved å ta direkte kontakt med bedrifter og opplæringskontor selv også. 

 

Skoletilbud 2023-2024, programmer.pdf

 

Skoletilbud 2023-2024, skoler.pdf

 

Mer informasjon for bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger eller lærekandidater får du her, eller ved å ta kontakt med fylkeskommunen på e-post: fagopplaring@vtfk.no