Ulric Björck blir leder i seksjon for strategi og kompetanseledelse

Ulric Björck blir leder i seksjon for strategi og kompetanseledelse Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune blir en av de største arbeidsgiverne i det nye fylket med om lag 4000 ansatte fra 1. januar 2020.

Ulric Björck skal være en pådriver for at den nye fylkeskommunen blir et attraktivt førstevalg for jobbsøkere.  I sin rolle vil Björck også bidra til at fylkeskommunen blir sett på som en sentral kompetanseaktør for fylkeskommunens samarbeidspartnere. Vestfold og Telemark har en målsetting om å styrke verdiskapningen i regionen og bli ledende på helhetlig kompetanseutvikling. For å lykkes med det må fylkeskommunen framstå som en profesjonell og innovativ organisasjon.

Sammen med medarbeidere og kontakter i næringslivet har Ulric Björck utviklet et anerkjent og attraktivt kompetansemiljø med vekt på voksnes læring og næringslivets behov. Gjennom prosjektarbeid og studiebesøk er han blitt kjent med noen av kommunene og fylkene i Norge og gleder seg nå til nye utfordringer i Norge. Björck er utviklingsorientert, en god nettverksbygger og opptatt av menneskene i organisasjonen.  Han tiltrer stillingen 1.september.

Fylkeskommunen blir en spennende, ambisiøs og attraktiv kompetanseorganisasjon

– Fylkeskommunen har et viktig samfunnsoppdrag og jeg gleder meg til å være med å bygge en faglig sterk, innovativ og kompetent organisasjon som setter innbyggernes behov i fokus, sier Björck.

Direktør i sektor for HR, mestring og utvikling, Anne Pedersen, er glad for å ha Björck med på laget.

– Som direktør for sektoren ser jeg fram til å få Björck på plass fra høsten, og sammen med dyktige medarbeidere og ledere fortsette det viktige arbeidet med å bygge den nye fylkeskommunen, sier Pedersen.

Lang erfaring

Ulric Björck har de siste tolv årene jobbet med kompetanseutvikling for voksne i Varberg kommune i Sverige og vært en del av rådmannens ledergruppe. Han har også ledererfaring fra høgere utdanning. Gjennom sin forskerutdanning og arbeid ved Gøteborgs universitet er han godt kjent med statistikk, analyse og metode. Gjennom etablering av nye virksomheter og nettverk som Alexandersoninstitutet og Campus Varberg har han jobbet mye med omdømmebygging og fått verdifulle kontakter.

Publisert:

07.06.2019

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18


Emneord:

Nytt om navn