Unik satsing på fylkessenter i Seljord

Prosjektelder, rådmann og ordfører foran bygget i Seljord
Fra venstre: rådmann Rikke Raknes og ordfører Beate Marie Dahl Eide (Sp) i Seljord, sammen med prosjektleder Øistein Brinck, foran bygget som skal huse det  nye fylkessenteret i Seljord. Foto: Charlotte N. Erikstad / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

16.08.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

– Det er unikt på landsbasis med et slikt regionalt fylkessenter, og det er gøy å være i førersetet. Dette er en historisk satsning fra fylkeskommunen, og det skjer først i Seljord.

Det sa prosjektleder Øistein Brinck i Vestfold og Telemark fylkeskommune da han, sammen med prosjektgruppa for etableringen av det nye regionale fylkessenteret, besøkte Seljord kommune sist torsdag.  

Fylkestinget i Vestfold og Telemark har vedtatt at det innen 2022 skal være minst 20 nye fylkeskommunale arbeidsplasser/årsverk lokalisert til Vest-Telemark videregående skole i Seljord. 

– Det viktigste for oss er å få til et godt fylkessenter i Seljord, der vi kan samarbeide om utviklingen i Øvre Telemark. Vi tror mer nærhet gir et bedre tjenestetilbud, sier Øistein Brinck, prosjektleder og direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima.

– Denne piloten vil vise hvordan nær kontakt og samarbeid, og med egne fylkeskommunalt ansatte som kjenner de lokale forholdene, kan skape positiv effekter og gode løsninger for hele regionen, sier Brinck.

Erfaringene fra pilotprosjektet i Seljord vil inngå i vurderingen rundt å etablere flere fylkessentre. Et slikt kartleggingsarbeid starter i 2022, med sikte på gjennomføring i 2023.

Dialog og grundig prosess

En grundig prosess er i på plass for både å ivareta fylkeskommunes rolle som regional samfunnsutvikler og arbeidsgiver. En god dialog med Seljord kommune er blant forutsetningene. 

Prosjektgruppa møtte derfor rådmannen og ordføreren i Seljord kommune for å motta deres innspill.

–  Vi er glade for at vi blir koblet på så tidlig i prosessen. 20 arbeidsplasser er veldig mye for oss, og vi heier på dette fylkessenteret og skal legge til rette for det vi kan legge til rette for, sier rådmann Rikke Raknes i Seljord kommune.

–  For oss er det i denne fasen viktig å si noe overordnet om mulighetsrommet i vår kommune. Det er mange områder vi er sterke på. I og rundt Seljord har vi sterke miljøer innen teknologi og IT, vi har større konsulentmiljøer og entreprenærer, og kompetansemiljøer. Vi har også et sterkt kulturmiljø. Bredden er stor og vi jobber med utvikling på flere felt, sier Raknes.

Prosjektgruppen_crop.jpg
Prosjektgruppa fra fylkeskommunen sammen med rådmannen og ordføreren i Seljord kommune (foto: Charlotte N. Erikstad / Vestfold og Telemark fylkeskommune)

Fylkessenteret skal få innhold

Prosjektgruppa skal nå bruke de neste ukene på å vurdere oppgavene det regionale fylkessenteret kan løse, konsekvenser av ulike muligheter og hvordan fylkessenteret skal organiseres.

– Vi skal bruke tid nå på å finne den gode miksen av oppgaver. Vi har gode muligheter for å lykkes, og vi går en spennende høst i møte. Vi tar med oss innspillene fra Seljord og egne ledere når vi nå går i gang med å fylle fylkessenteret med innhold. Ingen ansatte skal flyttes med tvang. Vi baserer oss på frivillighet og nyansettelser, og vi vil skape varige og gode arbeidsplasser, sier Øistein Brinck. 

Det er fylkestinget som fatter det endelige vedtaket. Saken kommer til behandling i desember 2021.

FØLG MED: På denne nettsiden kan du følge med på pilotprosjektet.

Vil du vite mer?

Les mer om etableringen av et regionalt fylkessenter i Seljord

Øistein Brinck
Prosjektleder og direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima