Ute på høring: Regional kompetansestrategi


Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

12.05.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fleksible utdanningstilbud som møter arbeidslivets behov. Kompetansehevingstiltak som sikrer livslang læring. Omstilling og kvalifisering til arbeidsliv og utdanning. Regionalt kunnskapsgrunnlag.

Dette er de fire innsatsområdene i høringsutkastet til regionens kompetansestrategi fram mot 2028. 

Målet er å bidra til å styrke kompetanseutvikling, og bedre balansen mellom etterspørsel og tilbud etter relevant kompetanse i det regionale arbeidsmarkedet, og øke inkluderingen i arbeidslivet.

«Regional kompetansestrategi er en viktig strategi for Vestfold og Telemark. Vi må lykkes med å redusere utenforskapet og få flere i arbeid. Kompetansestrategien og handlingsplanen skal inneholde de innsatsområdene og tiltakene som blir essensielle for økt kompetanseutvikling og inkludering i fylket vårt.»

- Liv Marit Hansen, direktør for næring, innovasjon og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel

Karen Anne Kjendlie er prosjektleder for arbeidet med Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark.  

- Arbeidet med å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse vil kreve samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer i fylket, sier Kjendlie.

- Vi må få på plass en strategi som viser retning for alle som jobber med kompetanse og som alle aktører kan stille seg bak. Vi tar dette samarbeidet på alvor og ønsker mange høringssvar. Alle innspill vil bli lyttet til. 

SE OGSÅ: Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark

Send oss høringsinnspill!

Inneholder den regionale kompetansestrategien de viktigste innsatsområdene? Har vi de riktige målene? Og hvilke tiltak bør vi satse på framover? 

Send innspill til fylkeskommunen på post@vtkf.no, merket med «NIK», innen høringsfristen 30. juni. 

Her finner du høringsutkastet til Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Karen Anne Kjendlie
Rådgiver