Utkast til delingsforskrift fra departementet

Bilde av terning med paragraf
Hovedutvalg Vestfold og hovedutvalg Telemark behandler delingsforskriften 15. september. Foto: Deepblue4you / gettyimages

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

22.08.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt et utkast til forskrifter om gjennomføring av deling av fylker på høring. Forskriften skal opp til politisk behandling 15. september.

Inndelingsloven regulerer sammenslåing og deling av kommuner og fylkeskommuner. En deling av fylkeskommuner har ikke vært gjort tidligere, så loven gir ikke tilstrekkelig regulering for dette. 

Kommunal- og distriktsdepartementet har derfor jobbet med en delingsforskrift som vil gi de nødvendige hjemlene. Vestfold og Telemark fylkeskommune har tidligere gitt innspill til delingsforskriften. 

Delingsforskrift på høring

Nå har fylkeskommunen mottatt et utkast til forskrifter om gjennomføringen av deling av fylker. 

Delingsforskriften er på sendt ut på høring og skal opp til politisk behandling i hovedutvalg Vestfold og hovedutvalg Telemark. Dette skjer i møtet 15. september.

Vestfold og Telemark fylkeskommune er bedt om å gi departementet en tilbakemelding på utkastet senest innen 16. september. 

Departementet tar sikte på å fastsette forskriftene innen utgangen av september.

LES OGSÅ: Flertall på Stortinget: Vestfold og Telemark blir delt

Vi bygger nye fylkeskommuner

Følg prosessen med å forberede deling og bygging av Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.