Vannet ødelegger veiene

Vannet har gravd seg nytt løp under fylkesveien helt i bunnen av kleivene ned fra Eidsborg på fv. 45. Foto: Arne Kleivstaul

Av:

Tor Arvid A. Gundersen

Publisert:

05.10.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Helgens regnvann har skapt problemer en rekke steder rundt om i Telemark. Verst er det på Dalen hvor fylkesveg 45 er helt stengt.

Fremdeles er det ikke mulig å anslå eksakt hvor lenge veien ned fra Eidsborg til Dalen vil være stengt, men det vil sannsynlig ta flere dager.
- Det er en bekk som søndag fant nytt løp slik at den løp ut på fylkesveien nesten nederst i bakkene fra Eidsborg, forteller byggeleder Arne Kleivstaul i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Rundt 200 meter av veien er delvis ødelagt.
Omlag 200 meter av veibanen er ødelagt.  Foto: Arne Kleivstaul

Store ødeleggelser

 

Det ble meldt om mye vann og mindre ras flere steder langs veiene i fylket søndag.  Blant annet måtte fv. 38 i Tørdal stenges en stund fordi vannet gikk en halv meter over kjørebanen.  Men ingen gjorde vannet så store ødeleggelser som på Dalen.

 
Vannet kjenner ingen grenser når det finner nye veier.  Den storvokste bekken brakte med seg løsmasser som den la igjen i veien.
- I tillegg har vannet gått under veien og gravd vekk fundamentet.  Asfalten har også flere steder løftet seg, derfor vet vi ennå ikke hvor omfattende dette vil bli.  

Meld i fra!

Kleivstaul anslår at veien har skader over en strekning på rundt 200 meter.  Entreprenøren var i gang med å utbedre skadene allerede mandag morgen.
Det er sektor for Samferdsel, miljø og mobilitet som har ansvaret for de 3 100 kilometerne med fylkesvei i vårt fylke.  Hvis du oppdager skader på veien, kan du ta kontakt med Vegtrafikksentralen Sør på telefon 175 eller www.175.no 

Bekken gikk over sine bredder og fant nytt løp
Bekken fant nytt løp og rant ut i veien.  Foto: Arne Kleivstaul