Vant Mangfoldsprisen for Vestfold og Telemark

Skjermbilde fra utdelingen på Teams
Mangfoldsprisen for Vestfold og Telemark ble i dag delt ut i et digitalt møte. Foto: Rebeka Holmes-Farmen

Av:

Pressemelding fra IMDi

Publisert:

02.09.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Barneverntjenesten i Skien og Vestfoldlab AS vant den regionale Mangfoldsprisen for Vestfold og Telemark. Juryen roser vinnerne for hver på sin måte å omsette de ansattes kompetanse til reelle verdier og resultater.

Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av innvandreres kompetanse. Det er IMDi og Kunnskapsdepartementet som deler ut prisen. 

I Vestfold og Telemark vant barneverntjenesten i Skien i kategorien store og mellomstore virksomheter. 

 – Barneverntjenesten i Skiens bruk av de ansattes kulturkompetanse er avgjørende for at brukerne kan møtes på en riktig og sensitiv måte. Virksomheten gjennomsyres av en bevisst holdning til integrering både utad og innad, sier juryleder Rebeka Holmes-Farmen, rådgiver innenfor næring, innovasjon og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Anerkjennelse øker produktiviteten

Vestfoldlab AS stakk av med seieren i kategorien for små virksomheter. De fikk ros for og ta i bruk de ansattes styrker og ruste dem for langvarig innsats i norsk arbeidsliv. 

– Vestfoldlab AS gir mennesker fra alle kanter av verden en unik sjanse til å få jobberfaring og språkopplæring gjennom arbeid. Virksomheten står for et menneskesyn basert på likeverd og respekt, som resulterer i økt produktivitet gjennom de ulike medarbeidernes kompetanse og kunnskap, sier jurylederen. 

Mangfold lønner seg

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av kompetanse i arbeidslivet. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv. 

Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen også er viktig fordi innvandrere har en vedvarende lavere jobbsikkerhet og sysselsettingsgrad sammenlignet med den øvrige befolkningen.  

- Etnisk mangfold skaper et mer bærekraftig samfunn. Når vi ser og utnytter potensialet innvandrere sitter på, vil det styrke norsk arbeidsliv. Dette gjelder både for innovasjon, kompetanse og lønnsomhet, sier Rieber-Mohn.

Regionale og nasjonale prisutdelinger

Det er IMDi og Kunnskapsdepartementet som deler ut Mangfoldsprisen. I disse dager deles den ut til 22 vinnere i 11 fylker, innen to kategorier: én for små virksomheter, og én for mellomstore og store virksomheter. Begge vinnerne skal nå konkurrere på nasjonalt nivå mot tilsvarende vinnere fra alle fylker. 

Det er en nasjonal jury som avgjør hvilke virksomheter som til slutt vinner gull, sølv og bronse innen hver kategori, i tillegg til «Årets mangfoldsvirksomhet». Sistnevnte deles ut til én av de to gullvinnerne.

De nasjonale prisene deles ut av kunnskaps- og integreringsministeren på IMDis årskonferanse den 19. november.