Høring: fredningsforslag av Sveins gate 15, Larvik

Sachnowitz hus, Sveins gate 15 i Larvik, er et viktig kulturminne i norsk og europeisk historie. Vestfold og Telemark fylkeskommune har utarbeidet forslag til fredning. Høringsfrist er 31. oktober.
Sveins gate 15 i Larvik var huset til familien Sachnowitz. Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker nå å frede huset.
Sveins gate 15 i Larvik var huset til familien Sachnowitz. Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker nå å frede huset.

Fredningssaken om Sveins gate 15 i Larvik er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn med forslag til fredningsvedtak og med tilhørende fredningsdokumentasjon. Har du informasjon eller innspill ønsker vi å få det tilsendt.

Merknader sender du til post@vtfk.no eller per post til 
Vestfold og Telemark fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien

Høringsfristen er 31. oktober 2022.

Les fredningsforslaget her.

Les fredningsdokumentasjonen som ligger til grunn for fredning av Sveins gate 15 her.

Fredningsforslaget blir fremmet i forbindelse med Riksantikvarens satsing på nasjonale minoriteters kulturminner. Et utvalg av kulturmiljøer etter den jødiske minoriteten i Norge er valgt ut for fredning, blant dem huset familien Sachnowitz eide i Larvik.

Bakgrunnen for satsingen er en kartlegging av fredete kulturminner i Norge fra 2011, der det ble avdekket at svært få kulturminner knyttet til nasjonale minoriteter var representert på fredningslisten. Som et ledd i fredningsstrategien skal Riksantikvaren løfte frem og øke kunnskapen om nasjonale minoriteters kulturminner og frede et utvalg av disse.

Kulturminnene som velges ut til fredning skal være representative for jødisk liv og historie i Norge og bidra til å ivareta jødisk historie i en europeisk sammenheng.

Les tidligere sak om Sveins gate 15 i Larvik her.

Publisert: 19.09.2022 Oppdatert: 28.10.2022 kl.13.05