Varslingsrapporten offentliggjøres

Fylkesdirektør
Fylkesdirektør, Arve Semb Christophersen, mottok i dag varslingsrapporten fra det eksterne granskingsutvalget. Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Harald Haave

Publisert:

21.03.2022

Oppdatert:

09.02.2023 kl.10.08

Fylkesdirektør i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Arve Semb Christophersen, mottok i dag varslingsrapporten fra det eksterne granskingsutvalget.

Rapporten finner du her.

- Rapporten omhandler i det vesentlige en periode som ligger forut for min tid i fylkeskommunen. Det er derfor ikke naturlig å kommentere selve innholdet i rapporten i dag. Jeg vil nå sette meg grundig inn i rapporten slik den foreligger. I neste omgang vil jeg vurdere hvordan den kan brukes for å oppnå det som også er formulert i mandatet «å forstå hva som har skjedd og gi grunnlag for læring», sier Christophersen.

Fylkeshovedverneombudet i Vestfold og Telemark fylkeskommune sendte i juli 2021 varsel om kritikkverdige forhold i fylkeskommunen. Varselet pekte på kritikkverdige forhold knyttet til uforsvarlig arbeidsmiljø; uetisk lederskap, manipulasjon og myndighetsmisbruk fra arbeidsgiver samt brudd på personopplysningssikkerheten. I og med at varselet omhandler fylkeskommunens øverste administrative nivå, ble det i henhold til fylkeskommunens varslingsrutiner, besluttet at varselet skulle behandles av et eksternt varslingsutvalg. Fylkeskommunen engasjerte advokatfirmaet Wiersholm AS ved advokat Jan Fougner som eksternt varslingsutvalg.

Mandag 21. mars mottok fylkesdirektøren rapporten. I mandatet til det eksterne varslingsutvalget het det:

«Undersøkelsen skal dokumenteres i en skriftlig rapport som er egnet til offentliggjøring. Det er Fylkeskommunen som beslutter offentliggjøring og det er Fylkeskommunens intensjon at rapporten skal offentliggjøres i sin helhet.»

Fylkesdirektøren takket i dag Wiersholm for rapporten og registrerer at det er utført et omfattende arbeid i denne undersøkelsen.

- Arbeidet ble langt mer omfattende enn jeg hadde sett for meg på forhånd, påpekte fylkesdirektør Arve Semb Christophersen.

Advokat Jan Fougner fra Wiersholm orienterte om innholdet i rapporten på et allmøte for ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune i dag kl. 10.00.  Fylkesutvalget ble informert om det eksterne varslingsutvalgets rapport kl. 12.00.