Vestfold og Telemark med i grønt EU-prosjekt

Grønn Jyllandskorridor består av 26 deltakere fra Norge og Danmark
Grønn Jyllandskorridor består av 26 deltakere fra Norge og Danmark

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

16.01.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

EU-prosjektet har fått navnet Grønn Jyllandskorridor og skal bidra til mer effektiv og miljøvennlig transport til og fra kontinentet

Prosjektet fikk innvilget støtte fra EUs interregionale program for Øresund – Kattegatt og Skagerakk i desember, startet opp første januar og varer ut 2025. Det totale budsjettet er på 25, 8 millioner kroner hvorav 10,2 millioner er tilegnet de norske partnerne i prosjektet. Fra vårt distrikt deltar Vestfold og Telemark fylkeskommune, Larvik – og Grenland Havn og Powered by Telemark.

Illustrasjon av korridoren
Illustrasjon av korridoren.

— Både politikerne og administrasjonen i fylkeskommunen har vært en pådrivere for Jyllandskorridoren. Det er gledelig at vi nå ser en bred interesse for å utvikle potensialet i dette prosjektet. Vi gleder oss til å komme i gang med for å utvikle effektiv og miljøvennlig transport i Jyllandskorridoren, sammen med partnere og aktører i Danmark, Norge og Sverige, sier prosjektansvarlig Linda Ehnmark i Vestfold og Telemark fylkeskommune.


Mange aktører

 

Grønn Jyllandskorridor består av 26 partnere fra kommuner, havner, transportører og næringslivet i Norge og Danmark. 


— Vi vil gjennomføre flere arrangementer og ønsker dialog med aktører som ser muligheter og ønsker å investere i prosjektet, sier Ehnmark
Jyllandskorridoren er transportveien som knytter Sør-Norge sammen med Europa via havnene i Larvik, Grenland og Kristiansand over Jylland i Danmark. Med ferger er dette den korteste veien mellom Sør-Norge og kontinentet, og utgjør dermed en snarvei. Transportveien gir noen av de viktigste industriområdene i Norge direkte markedsadgang til det europeiske kontinentet. Ruten fungerer også som en avlastningsvei for transport på strekningen mellom Gøteborg og Oslo. 

Prosjektansvarlig i Vestfold og Telemark fylkeskommune Linda Carolina Ehnmark.
Prosjektansvarlig i Vestfold og Telemark fylkeskommune Linda Carolina Ehnmark. Foto: Rolf Marthinsen

Prosjektet skal se på mulighetene som ligger i at EU nå har definert Jyllandskorridoren som en del av ScanMed som er en av EUs hovedkorridorer gjennom Europa.
Prosjektet har også som oppgave å analysere godsstrømmen, og se på potensialet for mindre klimaavtrykk. Det vil også bli satt fokus på å teste- og forbedre transportløsninger, kartlegge og legge til rette for økt bruk av mer miljøvennlig drivstoff. Prosjektet skal også kommunisere korridorens 

Fakta om prosjektet:

  • Økt kunnskap om korridorens godsstrømmer og klimaavvtrykk
  • Teste forslag til nye og bedre transportløsninger på vei, jernbane og sjø mellom Norge og Danmark
  • Handlingsplan for å fjerne flaskehalser i infrastrukturen for jernbane vei, sjø og bærekraftige drivstoffer i et grensekryssende perspektiv
  • Test av løsninger for å redusere utslipp fra sjøfart, jernbane- og veitransport
  • Forslag til avtaler mellom Danmark og Norge (ev. også Sverige) om oppgradering av transportinfrastruktur samt infrastruktur for bærekraftige drivstoff
  • Avtaler med aktører om videre samarbeid, ev. etablering av en permanent utviklingsplattform for korridoren