Veikontrakter til 200 millioner kroner til lokale leverandører

Den første kontrakten for drift og vedlikehold av fylkesveier i det nye fylket signeres.  Fra venstre: Arve Høiberg, leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen; Tore Christensen, prosjektsjef, område sør, Mesta; Karl-Erik Verpe, prosjektleder, Mesta; Gunnar Berg Treidene, direktør for samferdsel, miljø og mobilitet, fylkeskommunen. Foto: Tania RIpoll

Av:

Tania Ripoll

Publisert:

08.05.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Nå sender fylkeskommunen nær 200 millioner kroner ut i lokalsamfunnene i Vestfold og Telemark, i form av kontrakter for utbedringer, asfaltering og drift og vedlikehold på veiene i fylket.

– Vi har vært opptatt av å få i gang disse kontraktene raskt slik at vi holder trøkket på å gjennomføre, både for veiene og lokaløkonomiens del, sier Gunnar Berg Treidene, direktør for samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

I dag signerte han hele tre veikontrakter, med en fjerde på trappene, til en samlet verdi av nær to hundre millioner kroner. 

Det dreier seg om driftskontrakt for nedre Telemark og to kontrakter for asfaltering i hhv. Vestfold og Telemark. I tillegg inngår han nå også kontrakt for utbedring av Tinnsjøtunnelene, med planlagt oppstart i mai.

Lokale entreprenører

–  Med dette sprøyter vi mye penger inn i lokalsamfunnene våre, på et tidspunkt der akkurat det er svært påkrevet. Disse kontraktene gir lokale bedrifter en vesentlig vitamininnsprøyting. Det er viktig for oss, sier leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, Arve Høiberg.

Første rene fylkesveikontrakt 

Den største av kontrakten er driftskontrakt for nedre Telemark. Dette er den første rene fylkesveikonktrakten i det nye fylket, etter at fylkeskommunen overtok arbeidet med fylkesveier fra Statens vegvesen, som følge av regionreformen.  

Kontrakten er på 134 millioner kroner, og ble vunnet av Mesta. Selve arbeidet gjøres av lokale underleverandører.

–  Drift og vedlikehold av veiene dreier seg om slikt som brøyting, salting, og mindre vegarbeid. Dette er alltid lokal business, og så har du en riksoperatør som Mesta som organiserer arbeidet. forklarer samferdselsdirektør Berg Treidene. 

Vår = asfalt

–  Det er moro å se at nå er våren her, og at vi snart skal rulle ut 43 000 tonn med asfalt på veiene våre. Vi tror og satser på at dette bare er en start på veiløftet i vårt fylke! sier hovedutvalgsleder Arve Høiberg. 

– Samtidig kunne vi ønske oss fryktelig mye større budsjett. Året i år er eksepsjonelt, og vi har måttet prioritere hardt, ut fra et faglig grunnlag. 

I dag ble det undertegnet to kontrakter, én for nedre/midtre Telemark, der entreprenøren er YIT, og én for Vestfold, der entreprenøren er Veidekke. Det er lokale avdelinger av de to selskapene som forestår arbeidet.  Kontraktene er på til sammen 42 millioner kroner. 

Teamleder for asfalt og vegoppmerking, Jens K. Lofthaug forklarer at lite penger innebærer ekstra krav til god planlegging, og at trafikksikkerhet og trafikkmengde har ligget til grunn for harde valg:

– Trafikksikkerhet blir en enda viktigere vurdering med trange midler. Vi har nå måttet prioritere høytrafikkerte veier, der konsekvensen av å la presserende asfalteringsbehov ligge fort blir svært store, på grunn av mengden biler som kjører på veien, forklarer Lofthaug.

Tinnsjøtunnelene rassikres - starter i mai

Telemark er et fylke med mye rasproblematikk, og Tinnsjøtunnelene har vært utsatt for is som faller ned på vegbanen. Derfor skal nå portalene til Jønjiljotunnelen og Presturatunnelen forlenges med ca. 20 m, på sydsiden av begge tunnelene. 

– Dette er en viktig satsing. Vi ser jo dessverre jevnlig ras i fylket vårt. Dette handler om trafikksikkerhet, og trafikksikkerhet vil alltid trumfe, sier Høiberg. 

Det er lokale entreprenører som er innstilt som vinnere av anbudskonkurransen: Sønstegård AS i Gransherad og Haugholt Anlegg’s service i Gjerstad. Kontrakten er på 15,5 millioner kroner. 
Arbeidet ventes igangsatt i løpet av mai. Arbeidet vil innebære manuell dirigering, i tillegg til stengning av veien i opptil to mnd.  sammenhengende, med omkjøring over Tuddal og Hovinheia.