Velkommen til ny fylkeskommune!

Fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal Foto: Hanna K. Hekkelstrand

Publisert:

30.12.2019

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Velkommen til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi skal utgjøre en positiv forskjell for regionen.

1. januar 2020 ble Vestfold og Telemark fylkeskommune etablert. Vårt strategiske utviklingsoppdrag er å være en regional utviklingsaktør. Vi skal utgjøre en positiv forskjell i en region med ca. 423 000 innbyggere, 23 kommuner og 15 byer.

Bærekraftsmålene, verdiskaping gjennom grønn omstilling og partnerskaps- og arealutvikling skal prege vårt utadrettede oppdrag.

«Vestfold og Telemark fylkeskommune skal være med å skape en bedre fremtid for innbyggerne i Vestfold og Telemark»

- Jan Sivert Jøsendal, fylkesrådmann i Vestfold og Telemark

Verdiskaping gjennom grønn omstilling

Regionen vår er en særlig ressursrik kultur-, natur- og industriregion med et eksportrettet næringsliv og høy forskning og utviklingsaktivitet.

Det er stor skaper- og innovasjonsvilje i regionen, og politikerne i fylkestinget har vedtatt at verdiskaping gjennom grønn omstilling og samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer skal være to prioriterte satsingsområder for det regionale utviklingsarbeidet i årene fremover.

Samtidig har nasjonale myndigheter forventninger til at fylkeskommuner skal legge til grunn FNs bærekraftsmål for styring og planutvikling.

En viktig regional kunnskapsorganisasjon

Det er ikke bare to fylkeskommuner som har blitt én ny fylkeskommune. Nei, fire organisasjoner har blitt til én stor og viktig regional kunnskapsorganisasjon med ca 4000 ansatte.

Alle de fire organisasjonene; Statens Vegvesen, Vestfold Kollektivtrafikk AS, Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune, bærer med seg kultur, normer, kompetanse og etablerte samhandlingsmønstre.

Summen av de menneskelige ressursene er formidable, og sammen skal vi være opptatt av å realisere det fantastiske potensialet som eksisterer i regionen vår.

Slik kontakter du oss

Sentralbordnummer

35 91 70 00

Postadresse

Vestfold og Telemark fylkeskommune
Postboks 2844
3702 Skien

E-postadresse (firmapost)

post@vtfk.no

Hovednettsted

vtfk.no

Informasjon om fakturering

Se informasjon om elektronisk faktura (EHF).

Nytt organisasjonsnummer

821 227 062

 

 

Jan Sivert Jøsendal

Fylkesrådmann